12 % EXPRESS CERTIFIKÁT: E-COMMERCE A MÉDIA

12 % EXPRESS CERTIFIKÁT: E-COMMERCE A MÉDIA

Některé dříve nepříliš známé sektory se stávají významnou součástí dneška a jejich význam v budoucnu ještě vzroste. Snažíme se jít nastupujícím trendům co nejdříve naproti i v oblasti investic, a proto jsme připravili 12 % EXPRESS CERTIFIKÁT: E-COMMERCE A MÉDIA, založený na rychle rostoucích sektorech online obchodu a online médií. Jako podkladová aktiva této investice jsme zvolili akcie předních technologických firem z USA a Číny, jako jsou: Alphabet, Baidu, eBay a Facebook.

Více o certifikátu

Jaké zhodnocení můžete touto investicí získat?

Připravený certifikát umožňuje investorům získat výnos až 24 % v průběhu 2 let (12 % p. a.) prostřednictvím čtvrtletně vyplácených kupónů. Novinkou je garantovaná bezpodmínečná výplata prvních dvou kupónů v celkové výši 6 %. Další kupóny jsou vypláceny za podmínky, že tržní cena každé z Podkladových akcií (Alphabet, Baidu, eBay, Facebook) v nejblíže předcházející Rozhodný den pro výplatu kupónu bude nad svou Počáteční hodnotou. Pokud bude podmínka splněna kdykoliv v průběhu investice, dojde i k vyplacení případně dříve nevyplacených kupónů.

Více informací k výplatě kapitálu a rizikům spojeným s investicí zjistíte v dokumentech níže.

Proč investovat do vybraných firem?

Firmy, jejichž akcie jsme zařadili mezi podkladová aktiva certifikátu 12 % EXPRESS CERTIFIKÁT: E-COMMERCE A MÉDIA, není nutné představovat. Možná jen čínský technologický gigant Baidu není v ČR příliš známý, jedná se však o největší čínský internetový vyhledávač, který se rozrostl i do mnoha jiných oblastí. Více informací o firmě, viz níže. Připravili jsme tedy pro vás alespoň několik zajímavých čísel k jednotlivým firmám.

Alphabet

Výkonnost akcie +175,3 % za posledních 5 let

Firma vlastní společnosti: Google, Android, YouTube, Gmail, Picasa ad.

14% výnosový potenciál dle konsensu cílových cen

Baidu

Výkonnost akcie +178 % za posledních 5 let

Vyhledávač, marketingové nástroje, webové aplikace, HR a vývoj umělé inteligence

Aktuální meziroční růst tržeb 20 %

eBay

Výkonnost akcie +86,2 % za posledních 5 let

Aukční platforma využívaná více než 170 milióny aktivních kupujících

12% výnosový potenciál dle konsensu cílových cen

Facebook

Výkonnost akcie +554,4 % za posledních 5 let

Firma vlastní: Instagram, WhatsApp, má 2 miliardy uživatelů

99 % příjmů Facebooku tvoří příjmy z reklamy

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.