12 % CYRRUS GARANT CERTIFIKÁT – GLOBÁLNÍ ZNAČKY 3

12 % CYRRUS GARANT CERTIFIKÁT – GLOBÁLNÍ ZNAČKY 3

Globální ekonomice se nadále daří a to s sebou přináší i potenciální výnosy, spojené s investováním. Od začátku roku je situace na trzích ovlivňována pozitivními makroekonomickými výsledky z celého světa. Například nezaměstnanost klesá nejen v Americe, ale především také v Evropě. V České republice je pak nejnižší v historií. Objemy mezinárodního obchodu v Evropské Unií dosahují nejvyšších hodnot od jejího vzniku a posilují pozice evropských vývozních společností. Také rétorika největších světových centrálních bank by mohla být v blízké budoucnosti příznivému vývoji dalšího období opět nakloněna.

Více informací

Stav globální ekonomiky - proč se vyplatí investovat?

 • Podle předních investičních společností je v horizontu příštího roku očekáván pokračující růstový trend na akciovém trhu o více jak 8 %.
 • Předpovědi hospodářských výsledků společností za začátek letošního roku se nesou ve znamení pokračujícího optimismu, odvozeného od výsledků za minulý rok a pokračujících silných fundamentálních signálů.
 • Očekává se dvouciferný růst zisků napříč odvětvími a to jak v Evropě, tak v USA.
 • Současné ocenění akciových titulů je pod úrovní jejich dlouhodobého průměru.

Růst spotřeby domácností

Navíc s klesající úrovní nezaměstnanosti a rostoucí úrovní příjmů si stále více a více domácností může dovolit vynakládat na svoje běžné potřeby větších výdajů a dopřávat si kvalitních výrobků a služeb špičkových společností ať už v oblasti ošacení, potravin či volného času. Především proto jsme se rozhodli do portfolia zařadit nejvýznamnější světové společnosti různých odvětví, které nejvíce těží ze současné situace.

Spotřeba domácností v bilionech USD

Informace k certifikátu:

 • Investujete do garantovaného certifikátu, jehož podkladová aktiva tvoří akcie firem Adidas, BNP Paribas, Deutsche Telekom, McDonald’s a Philip Morris International.
 • Maximální doba investice jsou 2 roky, přičemž upisovací období je do 7. 5. 2018.
 • Produkt obsahuje 90% kapitálovou garanci.
 • Výnos je vyplácen formou pololetního kupónu ve výši až 6 % (až 12 % p. a.).
 • Investice je měnově zajištěna do CZK.
 • Emitentem je jedna z největší bank na světě BNP Paribas.

Jak si vedou akcie vybraných firem?

Adidas
 • Jeden z největších výrobců sportovních potřeb na světě s téměř stoletou historií.
 • Společnost generuje tržby ve výši 21 miliard EUR ročně (téměř 50% růst za poslední 4 roky).
 • Akcie by měly posilovat i díky rostoucímu čistému zisku na akcii (ten by měl do roku 2020 vzrůst o více než polovinu).
 • Podle analytiků zveřejňujících své odhady na Bloombergu má titul 10% roční růstový potenciál.
Vývoj akcie Adidas
BNP Paribas
Vývoj akcie Adidas
 • BNP Paribas patří s tržní kapitalizací téměř 80 miliard EUR a objemem aktiv 2 bilióny EUR k největším bankovním skupinám na světě.
 • Působí v 73 zemích světa a v Evropě patří k nejsilnějším bankám z pohledu kapitálového polštáře, potažmo prostoru pro růst zisků a výplatu dividend.
 • Dle Bloombergu má akcie 19% růstový potenciál do roční cílové částky.
Deutsche Telekom
 • Je telekomunikačním gigantem operujícím jak na evropském trhu, tak i v USA pod široce uznávanou značkou T-Mobile (čtvrtý největší operátor v USA).
 • Obsluhuje více než 200 milionů zákazníků v 50 zemích světa, kde působí zejména v oblasti mobilních a pevných linek, internetu a televize.
 • Společnost neustále investuje do své telekomunikační infrastruktury (za poslední 4 roky přes 55 miliard EUR).
 • Odhady analytiků na Bloombergu indikují akciím 24% roční růstový potenciál.
Vývoj akcie ING
McDonald´s
Vývoj akcie Pfizer
 • Světový lídr v oblasti rychlého občerstvení s 34 tisíci restauracemi ve více než 100 zemích světa.
 • Denně obslouží více než těžko uvěřitelných 68 miliónů zákazníků, přičemž třetinu tržeb společnost generuje v USA.
 • Formou franšízy je provozováno 76 % restaurací.
 • Skvělé hospodářské výsledky prezentují tržby ve výši bezmála 23 mld. USD a čistý zisk ve výši 5,4 mld. USD.
Philip Morris International
 • Lídr globálního tabákového trhu s 80 tisíci zaměstnanci.
 • Působí ve více než 180 zemích světa, přičemž klíčovou značkou jsou cigarety Marlboro.
 • Společnosti se daří diverzifikovat svou produktovou řadu díky novým způsobům užívání tabáku.
 • Jedná se o defenzivní akciový titul, který pravidelně vyplácí dividendy, jejich aktuální výše jsou 4 %.
 • Dle agentury Bloomberg má akcie 16,4% potenciál do roční cílové ceny.
Vývoj akcie ING

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.