Analýzy

RSS
22. 1. 2015

General Electric: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Dominantním tématem předchozích reportů výsledků hospodaření bývalo dění v průmyslové divizi General Electric. Investoři sledovali hlavně vývoj růstu objednávek spolu s dosaženými maržemi. Čtvrtý kvartál bude poněkud odlišný v tom smyslu, že se nyní pozornost akcionářů přesune zejména na jeden jediný segment průmyslové divize, a sice na segment Oil & Gas. 

Více...
30. 12. 2014

O2: aktualizace cílové ceny

Minoritní akcionář O2 Czech Republic čelí několika výzvám. Ta hlavní se týká budoucí výše dividendy. Nejistá je také budoucnost firmy na burze samotné a kroky k ovládnutí celé firmy majoritním akcionářem. Cílovou cenu v ročním horizontu metodou diskontovaných peněžních toků jsme stanovili na 246 CZK za akcii s doporučením prodat. Prodejní doporučení odráží právě výše zmíněné nejistoty, když minoritní akcionáři jsou plně závislí na rozhodování PPF jako majoritního akcionáře.

Více...
27. 11. 2014

Pegas Nonwovens: Rozšířená flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

Před zahájením dnešního obchodování na BCPP zveřejnil Pegas Nonwovens výsledky hospodaření za letošní 3Q, resp. 9M. 

Více...
24. 11. 2014

Pegas Nonwovens: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

Ke zveřejnění hospodářských výsledků Pegas Nonwovens za třetí kvartál letošního roku dojde ve čtvrtek před zahájením obchodování na BCPP.

Více...
13. 11. 2014

Philip Morris ČR: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

Philip Morris ČR zveřejňuje v lichých kvartálech pouze údaje o tržbách a celkovém odbytu. Vzhledem k relativně stabilním ziskovým maržím si ale i tak můžeme udělat zase o něco přesnější představu o vývoji hospodaření této společnosti v letošním roce.

Více...
12. 11. 2014

Deutsche Post: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

Deutsche Post pokračovala ve 3Q v trendech, které byly patrné již během výsledků za 2Q. Nepotvrdily se tak obavy ze zpomalení poptávky v Německu a v Asii, naopak pokračují investice a s tím související náklady do infrastruktury a budoucího růstu. Právě ty stály za mírně horším ziskem v porovnání s odhady.

Více...
12. 11. 2014

Deutsche Post: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

Tržní konsenzus očekává meziroční růst tržeb Deutsche Post o 2 %. Vlivem nákladových úspor by měl provozní zisk za stejné období vzrůst o 6 % a čistý zisk o 14 %.

Více...
7. 11. 2014

Adidas: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q/2014

Firma a její akcie v posledních měsících prochází velmi turbulentním vývojem. Jako silně problematický se totiž ukázal Severoamerický trh s golfovými potřebami spolu s trhem zemí bývalého Sovětského svazu. Vedení společnosti bylo na konci července nuceno snížit svůj celoroční výhled zisku, což způsobilo silný propad ceny akcie Adidas. Investoři tak s velkou netrpělivostí očekávali nové informace k vývoji současného hospodaření a hlavně jakékoliv indikace k budoucí výkonnosti firmy. V rámci snížení letošních výhledů byly totiž kompletně zrušeny i cíle na příští rok.

Více...
7. 11. 2014

Siemens: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

Siemens svými hospodářskými výsledky za uplynulý kvartál víceméně splnil očekávání trhu. Celkové výnosy poklesly o 2,7 % y/y na odhadovaných 20,6 mld. EUR. Nejsilnější divize firmy, a sice Energy zaznamenala meziroční pokles výnosů o 2 % na 7,1 mld. EUR. Došlo zde navíc i k meziročnímu poklesu přijatých objednávek, a to o 5 % y/y na 7,1 mld. EUR. Negativní vývoj doznaly i provozní marže, které se snížily z loňských 7,6 % na současných 5,7 %. Potvrdily se tak naše obavy, že to bude právě energetická divize, která bude nepříznivě ovlivňovat hospodářské výsledky celé společnosti.

Více...
6. 11. 2014

Fortuna: Flash analýza hospodářských výsledků za 3Q 2014

Mírně pozitivní překvapení v dnes reportovaných výsledcích Fortuny lze nalézt hned v horní úrovni výsledovky. Celkové přijaté sázky se zejména díky silnějšímu růstu objemů kurzových sázek v České republice zvýšily o 22 % y/y na 158,4 mil. EUR. Za prvních 9 měsíců letošního roku tak celkově položka přijatých sázek vzrostla o 21 % y/y na 491,6 mil. EUR. Vzhledem k velmi příznivému vývoji za 9M je velmi pravděpodobné, že dojde k překonání výhledu managementu ze začátku letošního roku, který počítá s růstem přijatých sázek za 2014 o 13,7 % y/y na 645 mil. EUR. 

Více...
5. 11. 2014

Siemens: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

Dosažené výsledky firmy za 2Q byly poměrně zajímavé. Siemens s výnosy v objemu 17,9 mld. EUR zklamal trh očekávající tuto úroveň ještě o zhruba 800 mil. EUR silnější. Nicméně vedení se podařilo zvýšit provozní efektivitu, což vyústilo v pozitivní překvapení na provozním zisku. Ten dosáhl 1,6 mld. EUR, tedy o 100 mil. EUR více, než byl tehdejší tržní konsensus.

Více...
4. 11. 2014

Fortuna: Predikce výsledků hospodářských výsledků za 3Q 2014

Hospodářské výsledky za uplynulý kvartál zveřejní Fortuna již tento čtvrtek, a to ještě před zahájením obchodování na BCPP. Společnost se v lichých čtvrtletích omezuje na report pouze po úroveň EBITDA. Nedozvíme se tedy, jakým způsobem se vyvíjel provozní zisk či, pro dividendově orientovaného investora klíčový, zisk čistý. 

Více...
4. 11. 2014

Continental: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q2014

Dnes zveřejněné výsledky Continental byly do značné míry pokřiveny dopady konsolidace podnikové struktury. Čísla očištěná o tyto vlivy jsou uvedena v tabulce výše, z níž vyplývá, že se firmě nepodařilo dosáhnout na úrovně očekávané trhem.

Více...
3. 11. 2014

Continental: Predikce hospodářských výsledků za 3Q 2014

Za druhé čtvrtletí letošního roku Continental na úrovni tržeb v meziročním srovnání stagnoval, což plně odpovídalo tržnímu očekávání. Ani provozní úroveň hospodaření jako EBITDA či EBIT nikterak výrazněji nevybočila oproti predikcím.

Více...
3. 11. 2014

Adidas: Predikce výsledků hospodaření za 3Q/2014

Adidas zveřejnil své hospodářské výsledky za 2Q zhruba o týden dříve, než bylo původně očekáváno. Takovýto krok je v drtivé většině případu spojen s negativní zprávou v podobě snížení výhledu budoucího vývoje hospodaření. A přesně to se stalo i tentokrát. Vedení společnosti nově očekává dosažení celoročního čistého zisku v objemu 650 mil. EUR, což znamená citelnou redukci oproti původnímu pásmu 830-930 mil. EUR. Zároveň byl zcela zrušen výhled na příští rok, v rámci něhož mělo být dosaženo 17 mld. EUR na výnosech při 11% marži provozních zisků. 

Více...
23. 10. 2014

Boeing: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

Velmi podobná situace jako při 2Q nastala i při výsledcích za 3Q. Na první pohled lepší čísla kalí několik negativních informací. Navýšení intervalu celoročního zisku na akcii a odhadu volného peněžního toku jsou na pozitivní straně, důvody pro navýšení zisku na akcii a odložené náklady na výrobu letadel 787 Dreamliner jsou naopak na té negativní straně.

Celkově hodnotíme výsledky spíše neutrálně a nepředpokládáme v příštích několika dnech významnou reakci žádným směrem.

Více...
23. 10. 2014

BASF: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

Pokles ceny akcie v posledních 2 měsících do značné míry reflektoval obavy investorů z výsledků za 3Q. BASF má totiž 55 % tržeb v Evropě a s postupujícím rokem 2014 bylo a je čím dál více jasné, že evropská ekonomika pokulhává a „táhne“ s sebou i evropské chemičky. Číselně je to vidět v poklesu odhadů zisku na akcii ve 3Q, jehož konsenzus za poslední 4 týdny klesl o 4,5 %.

Více...
23. 10. 2014

Amazon: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

Management má tedy investorům co dokazovat. Ti už chtějí konečně vidět vedle slušné dynamiky tržeb i dynamiku zisků. Tomu ale brání strategie managementu, která se zaměřuje na mohutné investice (s čímž souvisí nemalé náklady). Vysoké investice dlouho investoři tolerovali, ale druhá čistá ztráta po sobě by při 22% očekávaném růstu tržeb byla více než alarmující. Analytici se při minulých výsledcích obvykle značně mýlili u predikcí čistého zisku, tak by nebylo překvapením, kdyby byl odhad -8 milionů dolarů také daleko vzdálený od reality. V každém případě to bude patrně to nejdůležitější číslo, které budou investoři sledovat.

Více...
23. 10. 2014

Daimler: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

Dnes zveřejněné hospodářské výsledky Daimler překonaly tržní odhady prakticky na všech úrovních. I ve srovnání s předchozími období doznalo hospodaření společnosti znatelného zlepšení.

Více...
21. 10. 2014

Daimler: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

Review výsledků za 2Q 2014

Daimler svými hospodářskými výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku své investory příjemně překvapil. Celkové výnosy se v meziročním srovnání zvýšily o 6,2 % y/y na 31,5 mld. EUR, což bylo prakticky na úrovni očekávané trhem. Na růstu se podílela jak automobilová divize (+6 % y/y na 27,7 mld. EUR), tak i divize finančních služeb (+7,9 % y/y na 3,8 mld. EUR).

Celkově se Daimleru za tento kvartál podařilo prodat 628,9 tisíc vozů, což znamenalo mírný 4% meziroční nárůst. Nejsilnější navýšení prodejů zaznamenal segment Mercedes-Benz Vans s 9% y/y růstem na 76 tisíc. Pozadu však nezůstal ani klíčový segment Mercedes-Benz Cars s 3% y/y růstem prodaných vozů na 419 tisíc.

Díky úsporným programům se v segmentu Mercedes-Benz Cars podařilo navýšit provozní marži o 0,9 pb na 7,9 %, čímž byla pozitivně ovlivněna ziskovost celé společnosti. 

Více...

Zaregistrujte se a získejte přístup k bonusovým článkům

Zadejte váš email a získáte tím přístup k bonusovým článkům. Občas vám také pošleme ty nejzajímavější investiční tipy (lze kdykoliv zrušit odhlašovacím odkazem v emailu)
Zadejte správný e-mail
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.