Analýzy

RSS
5. 3. 2015

Fortuna: Flash analýza výsledků hospodaření za FY 2014

Hospodářské výsledky Fortuny mírně zaostaly za našim očekáváním, nicméně rozdíl je spíše kosmetický a nepřikládáme mu tedy příliš vysokou váhu. Celkové přijaté sázky za uplynulý rok se zvýšily o 18,5 % y/y na 672,4 mil. EUR, což silně překonalo managementem v březnu uváděných 645 mil. EUR. Zásluhu na tak výrazném růstu měl zejména klíčový český trh, kde došlo k posílení přijatých sázek o 23 % y/y na 397,7 mil. EUR. Příznivě se však vyvíjel i slovenský (+12,7 % y/y na 167,7 mil. EUR) a polský trh (+18,1 % y/y na 87,6 mil. EUR).

Více...
3. 3. 2015

Fortuna: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Hospodářské výsledky za celý rok 2014 zveřejní Fortuna již tento čtvrtek, a to ještě před zahájením obchodování na BCPP.  

Více...
24. 2. 2015

NWR: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q/FY 2014

Společnost New World Resources (NWR) dnes oznámila, že za 4. čtvrtletí 2014 dosáhla čistého zisku ve výši 106,9 mil. EUR, což znamená, že za celý rok 2004 byla reportována čistá ztráta 21,1 mil. EUR. Tato čísla nejsou porovnatelná s odhady, protože jsou ovlivněna dvěma zásadními jednorázovými položkami. Tou první, negativní, je odpis hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 182,6 mil. EUR (odpis souvisí s pokračujícími negativními podmínkami a výhledy na trhu, pro připomenutí, před rokem firma odepsala ve 4Q téměř 500 mil. EUR, za celý rok 2013 potom 807 mil. EUR). Jedná se o nehotovostní účetní položku.

Více...
19. 2. 2015

Schneider Electric: Flash analýza výsledků hospodaření za 2H/2014

Hned po prvním pohledu na výše uvedenou tabulku je zřejmé, že se společnosti podařilo svými hospodářskými výsledky příjemně překvapit své akcionáře. 

Více...
18. 2. 2015

Schneider Electric: Predikce výsledků hospodaření za 2H/2014

Obdobně jako během prvního pololetí loňského roku budou i výsledky za 2H ovlivněny primárně vývojem poptávky na významných trzích jako je západní Evropa a Čína, kde firma generuje zhruba polovinu svých celkových výnosů. Ani jeden z regionů se přitom nevyvíjel a dosud nevyvíjí příliš pozitivně. V Evropě je nadále cítit poměrně slabá investiční aktivita hlavních odběratelů Schneider Electric, čili energetických společností a v Číně zase dochází k útlumu ve stavebnictví. 

Více...
12. 2. 2015

Fortuna: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

Hospodaření Fortuny by mělo za loňský rok doznat poměrně slušného zlepšení oproti roku 2013. Výsledky za 9M dokonce nasvědčují tomu, že bude silněji překonán výhled managementu, který byl prezentován na začátku roku. Výrazné zlepšení přitom registrujeme na všech trzích, kde Fortuna působí, což v loňském roce bylo dáno zejména konáním hned dvou významných sportovních událostí. Mimo to však nadále pokračuje citelný růst obliby online sázení, a zejména pak tzv. live sázek. 

Více...
6. 2. 2015

Moody´s: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q/2014

Společnost Moody´s za 4. čtvrtletí roku 2015 odreportovala výsledky, které překvapily na všech úrovních. Pozitivně vyzněly i výhledy na letošní rok. Dobré výsledky jsou reakcí na vývoj na dluhopisovém trhu a na trhu se strukturovanými dluhopisy, který roste pod vlivem nízkých úrokových sazeb.

Více...
6. 2. 2015

Moody´s: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Konsenzus analytiků očekává růst tržeb o 9 %, což by znamenalo zpomalení v porovnání s 3Q. Očekávaná EBITDA na úrovni 357 milionů USD implikuje téměř 7% meziroční růst. To se nám jeví jako velmi konzervativní odhad, neboť loňské 4. čtvrtletí bylo pro Moody´s rychleji rostoucí než 3Q a navíc v posledním čtvrtletí loňského roku pokračoval pokles úrokových sazeb, který je pro firmu zásadním předpokladem úspěchu. Odhady také příliš nekorespondují s velmi optimistickým komentářem managementu během výsledků za 3Q.

Více...
5. 2. 2015

Daimler: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q/2014

Daimler navazuje na velmi úspěšný třetí kvartál a dnes oznámenými výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí loňského roku znovu příjemně překvapuje své akcionáře. Prakticky všechny významné úrovně totiž opět předčily tržní odhady. 

Více...
5. 2. 2015

GM: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

General Motors reportoval za 4Q hospodářské výsledky, které prakticky na všech významných úrovních překonaly tržní očekávání. Již na celkových výnosech je vidět mírně lepší než odhadovanou hodnotu, nicméně v meziročním srovnání se jedná o 2,1 % pokles.

Více...
5. 2. 2015

Daimler: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Vedení Daimler již zveřejnilo dosažené objemy prodejů u klíčového segmentu Mercedes-Benz Cars. Vzhledem k tomu, že je tento segment zodpovědný za zhruba dvě třetiny celkových prodejů firmy, můžeme si z toho udělat již docela dobrý obrázek o tom, jak se automobilce Daimler v loňském roce dařilo. Z dat vyplývá, že šlo o velmi úspěšné období vzhledem k tomu, že díky růstu o 12,9 % y/y na 1,65 mil. prodaných vozů byl již po čtvrté za sebou překonán celoroční prodejní rekord. Za samotný 4Q přitom prodeje vzrostly o XX % y/y na 455 tisíc vozů, což znamenalo nejúspěšnější kvartál v historii firmy, který byl navíc zakončen rekordním měsícem.

Více...
4. 2. 2015

Amazon: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

Společnost Amazon překvapila investory v podstatě v jediném ukazateli - ziskovosti. I to však stačilo k tomu, aby akcie "vstřelila o 13 % ihned po oznámení čísel. Taková reakce je sice pochopitelná v okamžiku, kdy poslední 4 kvartály management zveřejňoval jen špatná čísla a akcie v návaznosti na ně padaly pravidelně o 10 %, ale spousta otazníků do budoucna zůstává. Proto doporučujeme zatím nevstupovat do nových pozic a vyčkat, až bude jasnější, že aktuální cena se stala novým "normálem".

Více...
3. 2. 2015

GM: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Objem prodejů za uplynulý rok již GM zveřejnil. Došlo k jejich růstu o 2 % y/y na 9,9 mil. vozů, čímž byl ustanoven nový historický rekord firmy. Nejsilněji se na tom podílel čínsky trh s 12% y/y růstem na 3,5 mil. vozů. Následovala Severní Amerika, kde GM navýšil prodeje o 6 % y/y na 3,4 mil. vozů. Za samotný 4Q se růst prodejů na všech hlavních trzích ještě umocnil (Severní Amerika +8,8 % y/y, Čína +13,1 % y/y). Pozitivním faktorem je bezesporu také to, že růst GM byl silnější oproti růstu celého odvětví, z čehož vyplývá, že došlo k posílení tržního podílu firmy. Například v Číně zaujímá GM již 15,2 % tamního trhu, přičemž v 4Q13 to bylo pouze 14,4 %. 

Více...
28. 1. 2015

Apple: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

Výsledky společnosti Apple za poslední reportované čtvrtletí předčily všechna očekávání a nastolily nové rekordní úrovně nejen na poli prodejů, ale i hospodářských výsledků. Společnost Apple tak svými výsledky za 4Q opět dokázala vzdorovat všem pochybám ohledně levnější konkurence a potvrdila své dominantní postavení na technologickém trhu.

Více...
28. 1. 2015

Alibaba: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Jedno ze zásadních témat výsledků za 4Q by měl být růst počtu zákazníků a objemu zobchodovaného zboží.  Na některém z obchodů Alibaby nakupuje cca 300 milionů čínských uživatelů ze 600 milionů, kteří mají internet. A internet má přibližně jen polovina Číňanů. Přes Alibabu projde cca 85 % všech internetových nákupů v Číně. Z těchto čísel vyplývá, že jen 25 % Číňanů nakupuje přes Alibabu, což skýtá enormní potenciál. Právě proto by ve 4Q měl zobchodovaný objem vzrůst meziročně minimálně o 50 %.

Více...
28. 1. 2015

Apple: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

4Q bude výrazně ovlivněn prodejem nového modelu iPhone 6. Ten se začal prodávat jen týden a půl před koncem 3Q, takže materiální dopad bude vidět až ve 4Q. A právě prodej nových telefonů bude klíčovou informací ve 4Q, neboť telefony tvoří v tržbách cca 55 %. V souvislosti s čísly o prodejích iPhone 6 bude důležitý i údaj o průměrné prodejní ceně. Ta byla na 603 USD ve 3Q a nové modely by toto číslo měly výrazně posunout.

Více...
27. 1. 2015

Siemens: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

Za poslední kvartál loňského kalendářního roku dokázal Siemens vygenerovat výnosy v objemu 17,42 mld. EUR, což mírně překonalo tržní očekávání nastavené na 17,25 mld. EUR. 

Více...
27. 1. 2015

Unipetrol: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

Již 2. čtvrtletí v řadě odreportovala společnost Unipetrol velmi dobré výsledky hospodaření, které překonaly odhady. Rok 2014 tak Unipetrol zakončil velmi optimisticky. Nutno ovšem podotknout, že do karet hrají zejména makroekonomické vlivy, které Unipetrol nemá možnost ovlivnit. Nicméně posilování pozice Benziny, vyšší prodané objemy a iniciativy Provozní Dokonalosti mají také pozitivní dopad do hospodaření.

Více...
26. 1. 2015

Siemens: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

Vzhledem k aktuální situaci na trhu s ropou, která výrazně mění podmínky na energetickém trhu, bude hlavní pozornost investorů upřena opět na divizi Energy. Nejde přitom jen o to, že jde o největší divizi firmy, ale jedná se také o segment, na který by dle CEO měl Siemens v budoucnu spoléhat ještě více. O tom, že vedení myslí tuto strategii vážně, svědčí i nedávná divestice výroby naslouchátek a tedy faktické zmenšení divize Healthcare a naopak akvizice americké společnosti Dresser-Rand, jenž vyrábí strojní zařízení pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu. Šlo přitom o akvizici poměrně velkou, za kterou Siemens zaplatil takřka 7,5 mld. USD.

Více...
23. 1. 2015

General Electric: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

General Electric realizoval za čtvrtý kvartál loňského roku celkové výnosy v objemu 42 mld. USD, což znamená 4% meziroční nárůst. Zároveň však jde o nenaplnění tržních odhadů počítajících s růstem ještě mírně vyšším, a to až na 42,2 mld. USD. 

Více...

Zaregistrujte se a získejte přístup k bonusovým článkům

Zadejte váš email a získáte tím přístup k bonusovým článkům. Občas vám také pošleme ty nejzajímavější investiční tipy (lze kdykoliv zrušit odhlašovacím odkazem v emailu)
Zadejte správný e-mail
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.