Yahoo! - Predikce hospodářských výsledků za 2Q 2014

15.07.2014 8:43:06

Výsledky za 1Q 2014 mírně pozitivně překvapily, alespoň co se týče očištěných tržeb. Ty poprvé po mnoha kvartálech zastavily pokles a vzrostly o 1 % na 1,1 miliardy dolarů. Nejpozitivnější byl růst tržeb za internetovou reklamu – ty vzrostly o 2 %. Nejednalo se ale v žádném případě o čísla, která by měla v investorech vzbudit přílišnou důvěru v obrat k trvale udržitelnému růstu. Negativní trendy ať už v tlaku na pokles marží či v úzkém teritoriálním zaměření nadále přetrvávají. 6% růstová reakce akcí po oznámení výsledků byla způsobena čísly o Alibabě. Tato společnost se chystá na burzu a téměř čtvrtinový podíl Yahoo! v tomto čínském gigantovi je dominantní složkou v ocenění akcií Yahoo!. Lepší než očekávaná čísla za 4Q vedla ke zvýšení odhadované hodnoty Alibaby o cca 15 miliard USD, z čehož 24 % připadá na podíl Yahoo!.

Výsledky za 2Q pravděpodobně nepřinesou tolik zajímavých zpráv jako v minulém čtvrtletí, to ale neznamená, že reakce akcií nemůže být divoká. S tím, jak se blíží datum IPO (očekává se 8.8.2014), Alibaba reportuje čísla a informace s vyšší frekvencí než dosud. Yahoo! dříve zveřejňovalo čísla o Alibabě s kvartálním zpožděním, ale výsledky za 1Q už byly zveřejněny před několika týdny. A vzhledem k tomu, že na čísla za 2Q je ještě příliš brzy, pak by se investoři mohli zase po delší době zaměřit více na fundament firmy Yahoo!, ovšem s nevalným dopadem na její akcie. Co se Alibaby týče, investoři očekávají informace o tom, jakým režimem zdanění projde zisk z prodaného podílu v Alibabě (standardní je 35% daň z kapitálových zisků). Každých 5 ušetřených procent by znamenalo dopad do ceny akcie Yahoo! cca 1 USD, tedy 3 %. Odhady valuace Alibaby jsou nejčastěji kolem 150 miliard USD, což by mohlo znamenat přínos pro Yahoo! cca 10 miliard. O této problematice (a také o způsobu naložení s penězi) dosud management mlčel, proto by bylo žádoucí, aby prolomil informační embargo. Dopad hospodářských výsledků na cenu akcie bude opět záviset primárně na tom, co bude zveřejněno o Alibabě. I když výsledky Alibaby za 2Q pravděpodobně zveřejněny nebudou, i přesto mohou informace o očekávané hodnotě IPO, zdanění či naložení s penězi výrazně akciemi pohnout. Reakce po minulých výsledcích bývaly obvykle v rozmezí +- 7 % a je racionální očekávat, že vzhledem k ožehavému tématu IPO Alibaby se podobně divokého vývoje můžeme dočkat i po dnešních výsledcích.
 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář