Yahoo! - Flash analýza hospodářských výsledků za 2Q 2014

17.07.2014 14:19:27

Hospodářské výsledky společnosti Yahoo! ukázaly na pokračující negativní trend hospodaření samotné společnosti. Co se týče hlavního tématu – Alibaby – management zveřejnil další informace ohledně prodeje části svého podílu a distribuce zisku.

CEO firmy Marissa Mayer oznámila, že se dohodla se společností Alibaba na prodeji „pouze“ 140 milionů akcií při primární nabídce, zatímco předchozí informace hovořily o 208 milionech akcií. Yahoo! si tak ponechá přibližně 18% podíl v Alibabě a 6 % dá do primární nabídky. Toto je pravděpodobně jediná pozitivní zpráva, kterou se investoři v úterý večer dozvěděli. Podíl v Alibabě je jednoznačně to nejhodnotnější, co má Yahoo! v majetku. Na druhou stranu je možné, že řada akcionářů se těšila na vyšší výplatu peněz z prodeje podílu.

A právě výše získaných prostředků a způsob jeho distribuce jsou hlavními negativními zprávami, co se Alibaby týče. Management oznámil, že nemá žádnou speciální daňově-optimalizační strategii, jak naložit s přibližně devíti miliardovým ziskem. Pokud tato částka skutečně projde normálním zdaňovacím režimem, pak Yahoo! zaplatí 35% daň z kapitálových příjmů. O to tedy přijdou akcionáři.

Další informace se týkala využití prostředků z prodeje podílu v Alibabě. Z čistého zisku by mělo být rozděleno mezi akcionáře 50 % a zbytek bude ponechán ve firmě na provozní a akviziční činnost. A to akcionáři neradi slyší, neboť právě akviziční činnost pod dvouletým vedením Marissy Mayer má jen mizivý pozitivní přínos. Na trhu panovala naděje, že rozdělené procento bude výrazně vyšší. Navíc Yahoo! zrovna netrpí nedostatkem hotovosti (na konci 2Q měli v  2,7 miliardy dolarů hotovosti či krátkodobých finančních instrumentů).

Provozní výsledky nic pozitivního nepřinesly. 1. čtvrtletí 2014 bylo jen marnou nadějí, že se firma začíná otáčet. 2. čtvrtletí ale ukázalo, že dlouhodobá situace se nijak nemění. Tržby klesly meziročně o 4 % a patrný byl zejména propad reklamy (-8 %). Internetové vyhledávání vzrostlo o 2 %. Navíc výhledy na 3Q 2014 představil management pod tržním očekáváním i pod svým předchozím očekáváním. Tržby by měly dosáhnout 1,04 miliard USD při tržním očekávání 1,1 miliard. Provozní zisk by měl dosáhnout 90 milionů USD, zatímco trh očekával 175 milionů.

Pětiprocentní záporná reakce se tedy jeví z tohoto pohledu jako adekvátní. Na další kurzotvorné informace asi nebudeme muset čekat ani do výsledků za 3Q. Během léta by totiž měla na trh vstoupit firma Alibaba, v níž má Yahoo! 24% podíl. Každých 10 miliard nahoru (ale i dolů) by mělo mít dopad na  akcie Yahoo! přibližně  7 %, resp. -7 %.
 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář