Volkswagen: Predikce hospodářských výsledků za 1Q 2014

23.04.2014 13:09:47

Reportované hospodářské výsledky za poslední čtvrtletí roku 2013 mírně zklamaly. Na úrovni čistého zisku se čekalo dosažení 5,5 EUR na akcii, realitou však bylo jen 4,8 EUR na akcii. Tržního očekávání nebylo dosaženo vinou vyšších než očekávaných nákladů, přičemž tržby byly naopak mírně vyšší, než s čím počítal tržní konsensus (51,3 mld. EUR oproti odhadovaným 50,6 mld. EUR).    

Zároveň s výsledky byl oznámen i záměr VW na plné převzetí švédského výrobce nákladních vozců Scania. Nyní německá automobilka ovládá ať už přímo či nepřímo 62,6 % akcií Scania. Cílem přitom je ovládnout 90 % všech akcií, což je nutná podmínka k právu vytěsnit minoritní akcionáře a kompletně ovládnout švédskou společnost. Volkswagen nabízí za jednu akcii Scania 200 švédských korun (6,7 mld. EUR celkem), což představuje 36% prémii k ceně, za kterou se akcie obchodovaly v den podání této nabídky.

Predikce výsledů za 1Q 2014

Dle tržního konsensu zveřejněného agenturou Bloomberg by měly tržby v mezikvartálním vyjádření poklesnout a to o zhruba 2,7 mld. EUR na 48,6 mld. EUR. Mezikvartální pokles je však dán sezónními vlivy, kdy první kvartál bývá v rámci celého roku tradičně nejslabším obdobím. Čistý zisk by měl dosáhnout 5 EUR na akcii, což by znamenalo meziroční ale i mezikvartální zvýšení.

Kromě dalších informací k možné akvizici Scania bude významná i jakákoliv případná aktualizace platného výhledu pro letošní rok. Management v únoru představil plán, v rámci kterého by se letošní tržby měly pohybovat v rozmezí -3 až +3 % od loňských úrovní, tedy v rozpětí 191-203 mld. EUR. Cílované pásmo provozního zisku bylo stanoveno na 10,5-13,2 mld. EUR, tj. -15 až +7 % oproti roku 2013.

Rizik, která mohou negativně dolehnout na tyto cíle je hned několik. K těm nejvíce akutním se řadí nepříznivý vývoj měnových kurzů a tlak na marže automobilky vlivem stále ještě utlumené poptávky v Evropě a silné konkurence. Negativem by také bylo případné navýšení nabídky na odkup zbývajícího podílu ve Scanii. Pozitivně by naopak mohly překvapit nákladové úspory díky silnějšímu využití platformy MQB. Na základě této revoluční platformy se během loňského roku vyrobilo kolem 1 mil. vozů, přičemž v letošním roce by se tento počet měl až zdvojnásobit. Trh přitom předpokládá dosažení plného přínosu MQB již do roku 2016.

Volkswagen má bohatou historii vydávání výsledků před oficiálně stanoveným datem. Nyní existuje určitá pravděpodobnost, že by mohly být vydány již 25. dubna. V tomto dni totiž vyprší oficiální nabídka VW minoritním akcionářům Scanie. Nové prohlášení k této věci by mohlo být doplněno i reportem hospodářských 

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (498,82 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář