Úvodní fundamentální analýza společnosti Unipetrol, a. s.

08.04.2008 7:35:42
Společnost Unipetrol je jednou z nejvýznamnějších společností působících
v České republice. Za dobu svého působení si vybudovala velmi silné postavení a stala se v podstatě symbolem pro petrochemický průmysl. Pod jejími barvami podniká několik společností, které společně pokrývají téměř všechny fáze petrochemické výroby - rafinérským zpracováním ropy počínaje, přes petrochemickou výrobu až k velkoprodeji a maloprodeji petrochemických produktů.Hospodaření Unipetrolu je externě ovlivněno vývojem ceny ropy. Ta se
v posledních měsících vyšplhala na svá historická maxima a její další růst nelze vyloučit. Do hospodaření společnosti se promítá prostřednictví rafinérských marží, které se v důsledku růstu ceny ropy snižují. Ve prospěch Unipetrolu v současnosti hraje posilování měnového kurzu koruny, které se stává polštářem pro růst ceny ropy. Větší význam na hospodaření má proto
v současnosti probíhající restrukturalizace společnosti, s níž jsou spojeny nemalé náklady i odstávky výroby. To bylo příčinou nízké úrovně zisku
v posledních dvou letech.V porovnání s dalšími rafinérskými a petrochemickými společnostmi, které podnikají v regionu střední a východní Evropy, hraje pokles zisku znatelnou roli. Díky tomu vykazuje Unipetrol při srovnávání ukazatelů založených
na zisku horší výsledky než ostatní společnosti. Naopak, pokud porovnáváme společnosti podle ukazatelů zadluženosti nebo možností budoucího růstu, dosahuje Unipetrol nejlepších výsledků.Akcie společnosti Unipetrol jsme ohodnotili pomocí modelu FCFE na 359 Kč. Jako alternativní metodu ohodnocení jsme použili tržní porovnání, na jehož základě jsme stanovili cílovou cenu 336 Kč. V celkovém hodnocení přikládáme větší váhu fundamentální analýze a tržní ocenění považujeme pouze za doplněk. Váženým průměrem těchto cen s váhami 70 % pro metodu FCFE a 30 % pro tržní srovnání stanovujeme cílovou cenu pro akcie Unipetrolu na 352 Kč. Tato hodnota převyšuje současnou cenu akcie
o 34 %. Na základě výše uvedené cílové ceny a při zohlednění aktuální situace na akciových trzích a budoucí růstové perspektivy společnosti doporučujeme akcie společnosti Unipetrol koupit.


Úvodní fundamentální analýza společnosti Unipetrol ke stažení zde zde (469,16 KB).Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář