Úvodní fundamentální analýza společnosti TVN SA

07.03.2008 9:33:34
Společnost TVN patří mezi vedoucí provozovatele televizních stanic v Polsku. Vedle televizního vysílání provozuje společnost i největší polský internetový portál v segmentu tzv. nových medií Onet.pl. Polský mediální trh patří k jedněm z nejslibnějších z pohledu potenciálního růstu a konvergence výdajů na reklamu směrem k úrovním obvyklým v západních ekonomikách. I z pohledu počtu obyvatel čítající přibližně 38 milionů patří Polsko mezi více než slibné mediální trhy, kdy lze využít zejména potenciál v regionalizaci mediálního trhu.

Ocenění akcií společnosti TVN jsme provedli na základě metody diskontování cash flow. S ohledem na výsledky modelu DCF jsme stanovili roční cílovou cenu akcií TVN ve výši 24,7 PLN na akcii. Tato hodnota převyšuje aktuální kurz akcií TVN (22,9 PLN) o 7,9% a proto doporučujeme akcie TVN „DRŽET“.

Poměrová analýza ukázala, že současné tržní ocenění akcií TVN dle našeho názoru odpovídá fundamentálním ukazatelům. Celkově tedy srovnávací analýza potvrzuje naše neutrální doporučení na akcie společnosti TVN.

Celá analýza ke stažení zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář