Úvodní fundamentální analýza společnosti Telekomunikacja Polska, S.A.

21.02.2008 10:14:48
Polský integrovaný telekomunikační operátor Telekomunikacja Polska, S.A. (dále TPSA, "společnost"), poskytuje na polském trhu standardní rozsah telekomunikačních služeb, tj. zejména hlasové služby pevných linek, hlasové služby mobilních telefonů, posílání SMS a MMS, a připojení k internetu jak přes pevnou linku tak z mobilu. Pevné linky společnost využívá také k šíření televizního signálu a s tím souvisejících služeb.


Hospodářské výsledky TPSA za poslední se roky nesou ve znamení stagnujících či mírně klesajících tržeb, kdy hlavním důvodem k tomuto jevu jsou neustále se snižující výnosy ze segmentu pevných linek, díky stále klesající popularitě fixních hlasových služeb. Výnosy naopak rostou v odvětví mobilní komunikace, tento nárůst však pokles ve fixním segmentu nevyrovnává. Ostatní výnosy z prodeje zařízení a radiokomunikací tvoří pouze nevýznamnou součást tržeb. K vyšší ziskovosti tak společnosti přispívá hlavně řízení nákladů. I přes rostoucí inflaci napříč střední Evropou se společnosti daří držet na uzdě mzdové náklady, díky kvalitnímu finančnímu řízení dluhu pak za rok 2007 došlo k poklesu finančních nákladů, které byly hlavním důvodem k překvapivému nárůstu zisku za tento rok.


Do budoucna předpokládáme v horizontu několika let postupné zpomalení až zastavení poklesu hlasových výnosů z fixního segmentu a další nárůst výnosů z mobilního segmentu, podobně jako nárůst výnosů z datových služeb. Vývoj TPSA kopíruje obecné trendy v telekomunikačních službách, jak je můžeme pozorovat u jiných operátorů.


Ukazatele ziskovosti na úrovni čistého zisku nevykazují a ani do budoucna nebudou vykazovat velké změny (oscilace kolem 12%), předpokládáme však pokles provozních ukazatelů EBITDA marže a EBIT marže. V posledních letech docházelo k výraznému navyšování dividendy, po dividendově "chudých" letech tak TPSA dosahuje dividendového výnosu cca 6 % srovnatelného s průměrným dividendovým výnosem v telekomunikačním odvětví. Navíc v roce 2007 proběhl a v letošním roce pravděpodobně opět bude probíhat zpětný odkup akcií. Akcie společnosti jsou obchodovány na kapitálových trzích ve Varšavě a Londýně.


Z oborového srovnání s vybranými středoevropskými telekomunikačními operátory vychází TPSA jako společnost, která se na trzích obchoduje s diskontem oproti průměru peer-group, to zdůvodňujeme zejména již zmíněnými stagnujícími tržbami, popř. vývojem v segmentu pevných linek a mírně podprůměrnými ukazateli rentability. Na druhou stranu výše zadlužení nepředstavuje pro společnost či investory větší riziko.


Na základě naší fundamentální analýzy jsme za použití metod DDM a FCFE dospěli k cílovým cenám 23,6 PLN resp. 26,8 PLN. Váženým průměrem těchto dvou cen s váhami 0,4 pro metodu DDM a 0,6 pro metodu FCFE stanovujeme cílovou cenu akcie společnosti Telekomunikacja Polska, S.A. ve výši 25,5 PLN, což činí prémii k závěrečné ceně předchozího dne ve výši 8,99%, z čehož vyplývá naše investiční doporučení "držet".


Úvodní fundamentální analýza společnosti TPSA ke staženízde zde (219,77 KB).

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář