Úvodní fundamentální analýza společnosti New World Resources

12.06.2008 6:39:24

Společnost New World Resources, která v květnu letošního roku vstoupila na pražskou burzu, vlastní jediného českého těžaře černého uhlí - společnost OKD. Společnost těží především koksovatelné uhlí, používané k výrobě jedné z hlavních vstupních surovin pro výrobu oceli, tedy koksu a v menší míře koks sama produkuje (dalším produktem je energetické uhlí). Společnost těží ze silné tržní pozice ve střední Evropě, která je dána mohutnou poptávkou po koksu. Ta souvisí s expanzí automobilového a stavebního sektoru ve střední Evropě. Díky vnitrozemské poloze tohoto regionu a vysokým přepravním nákladům uhlí má konkurence velmi ztížený přístup na tento trh a znamená silnou cenotvornou pozici NWR. Společnost má relativně malý počet odběratelů, nicméně vzhledem k dlouhodobým vztahům a především nastavení produkčních kapacit na konkrétní typ uhlí právě z OKD považujeme tento stav spíše za výhodu než nevýhodu společnosti.

Výnos z primární emise akcií společnost mimo jiné použije k modernizaci těžebního zařízení v rámci programu POP 2010 a také k plánované expanzi na polský trh. Společnost již nyní ve svých plánech počítá s uhlím z dolu Debiensko, jednoho z nejvydatnějších dosud nevytěžených ložisek v Evropě. Dokončení akvizice dolu se očekává v létě letošního roku. Poslední krok však ještě stále zbývá a proto tuto nejistotu, i když neúspěch vnímáme jako vysoce nepravděpodobný, považujeme za největší riziko investice do akcií NWR. Na druhou stranu právě úspěšný vstup na polský trh může být předzvěstí dalších akvizičních úspěchů v Polsku, které stále stojí před privatizací těžařského sektoru. Kapitál získaný v rámci IPO může být v tomto směru důležitou konkurenční výhodou. Expanzi do Polska vnímáme pozitivně vzhledem k relativně nízkým zásobám vytěžitelného uhlí v ČR, regionální blízkosti a dalším možným synergiím při těžbě uhlí.

Společnost v současné době těží z komoditního boomu ve světě, který se přenáší i do cen uhlí. Stále rostoucí poptávka po uhlí jako energetické surovině a nepružná nabídka kombinovaná s přepravními potížemi (náklady na přepravu uhlí tvoří až 50% konečné ceny, úzká hrdla v přístavech a nedostatečné železniční kapacity) znamenají tlak na růst cen uhlí, který má parametry spíše trvalého než přechodného jevu. V našem modelu přesto pracujeme spíše s konzervativnějšími odhady budoucího vývoje cen uhlí a případné výraznější odchylky od těchto predikcí mohou značně ovlivňovat hodnotu akcií společnosti NWR.

Pro ocenění akcií NWR jsme použili model DCF ve verzi FCFE, který jsme doplnili srovnávací analýzou. Podle modelu DCF činí férová hodnota akcií NWR 24,8 EUR (608 Kč), srovnávací analýza založená na porovnání ukazatele EV/EBITDA s konkurencí naznačila férovou cenu akcií 23,6 EUR (576 Kč). Při stanovení vah obou modelů v poměru 7:3 ve prospěch modelu DCF stanovujeme roční cílovou cenu akcií společnosti NWR ve výši 24,5 EUR, resp. 600 Kč. Tato cena převyšuje o 18,3% aktuální tržní cenu akcií NWR, proto naše úvodní investiční doporučení zní "Koupit".


Celá úvodní fundamentální analýza společnosti New World Resources je ke stažení zde. zde. (532,68 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář