Unipterol: Flash analýza výsledků za 3Q/2013

23.10.2013 10:03:50

Hospodářské výsledky společnosti Unipetrol ukázaly na pokračující negativní trend v rafinérském segmentu. Naopak petrochemii se již několik kvartálů daří a maloobchod je na vzestupu.

Rafinérský segment byl ve 3Q pod tlakem nízkého spreadu mezi cenami ropy Brent a Ural, který dosáhl nejnižší hodnoty 0,2 USD/barel od 2Q roku 2011. Před rokem byla tato marže 5,1 USD/barel. Negativně působily i nižší prodeje kvůli odstávce kralupské rafinérie a 2 etylénových jednotek a nelegálním dovozům paliv v srpnu a září.

Petrochemie benefitovala primárně z oslabení amerického dolaru (+285 mil. CZK) a přecenění zásob. Naopak negativní vliv měly prodejní objemy, které meziročně poklesly o 12 % z důvodu povodní v České republice, které opozdily dodávky do Lovochemie a Spolany. Meziročně se stále negativně projevuje uzavření jednotky močoviny ze začátku roku 2013.

Maloobchodní prodeje meziročně vzrostly vlivem úspěšných promo akcí. Další zlepšení by mělo nastat v listopadu s novou legislativou, která by měla omezit nelegální dovozy. Marže z paliv vzrostly o 58 mil. CZK, prodané objemy o 23 mil. CZK. Meziroční pokles tržeb byl způsoben primárně tím, že ve 3Q 2012 byla rozpuštěna do zisku opravná položka k pokutě od antimonopolního úřadu.

Do čisté ztráty stáhl firmu především negativní finanční výsledek (-306 mil. CZK) vlivem přecenění derivátů.

Generální ředitel zopakoval, že bude obtížné dosáhnout letošního celoročního cíle kladného provozního zisku.

Ve 3Q Unipetrol podepsal smlouvu s Transpetrolem o přepravních tarifech pro přepravu ropy ropovodem Družba na Slovensku. Další smlouva byla uzavřena se Správou státních hmotných rezerv o zpracování ropy ve stavu ropné nouze.

Výsledky vnímáme jako mírně negativní, ovšem dopad na cenu akcie nečekáme žádný.

Celá flash analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář