Unipetrol: predikce výsledků za 4Q2012

22.01.2013 14:00:16

Výsledky za 4Q nepřinesou podle našeho názoru mnoho pozitivních zpráv co se týče finanční situace firmy. Dle vyjádření managementu z minulého týdne vykáže Unipetrol odpis dlouhodobých aktiv ve výši 4,5 mld CZK, což se negativně promítne do všech výsledkových ukazatelů. Tento odpis (neboli impairment) se týká rafinérského segmentu, který již několik čtvrtletí prochází nejen v podání Unipetrolu velkým útlumem.

V rafinérském segmentu klesly prodané objemy o 13% q/q na 775 tis. tun. Největší vliv měl pokles prodaných objemů benzínu (-26% q/q). Jedním z důvodů je problém šedého trhu s pohonnými hmotami v České republice, který je velkou konkurencí největším prodejcům. Tento negativní dopad by měl být do budoucna omezen zavedením kauce 20 mil. CZK pro každého provozovatele čerpací stanice. Tento regulatorní krok považujeme za vhodný a pro společnost Unipetrol je pozitivní a do budoucna významný. Negativní vliv mělo také přecenění zásob.

Petrochemický segment co se týče prodaných objemů mezikvartálně téměř stagnoval (-3% q/q). Pozitivním vliv měla stabilizace cen ropy a petrochemických surovin, vyšší modelová petrochemická marže u olefinů či trvalé odstavení výrobní jednotky močoviny. Svůj pozitivní vliv měl i výpadek několika konkurentů – výrobců polymerů.

Maloobchod byl poznamenán nižšími prodanými objemy zejména u benzínu. Tento jev byl způsoben několika faktory. Kromě již zmíněné šedé ekonomiky také slabou výkonností české ekonomiky, tvrdou cenovou konkurencí a sezónností.

Podle našeho odhadu dosáhly tržby za 4Q 2012 27 mld CZK. Provozní ztráta před odpisy (EBITDA) dosáhla dle našich výpočtů 3,8 mld CZK a provozní ztráta (EBIT) dosáhla 4,5 mld. CZK. Tato velmi negativní čísla jsou způsobena primárně impairmentem dlouhodobých aktiv ve výši 4,5 mld CZK. Bez tohoto vlivu by byl provozní výsledek dle našich odhadů -27 mil. CZK. Čistý zisk predikujeme z důvodu očekávaného vysokého daňového kreditu „jen“ -3,1 mld CZK.

V konferenčním hovoru budeme očekávat zejména indikaci managementu, jaký vidí výhled hlavně v rafinérském segmentu do příštích kvartálů. Také nás bude zajímat rozkrytí detailů ohledně vysokého impairmentu.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář