Unipetrol: predikce výsledků za 1Q2013

24.04.2013 10:52:28

Unipetrol zítra ráno zveřejní výsledky, které, zdá se, opět nevybočí z negativního trendu. Naše i tržní odhady ukazují na další záporný výsledek jak na úrovni EBIT, tak i na čistém zisku. Rafinérský a petrochemický sektor se stále nachází v prostředí vysokých nadbytečných kapacit a zatím nic nenasvědčuje k tomu, že by mělo v dohledné době dojít k udržitelnému obratu.

Významným negativním provozním ukazatelem je modelová rafinérská marže, která v 1Q klesla na 1,9 USD za barel, což je velký propad oproti 4Q 2012, kdy byla marže 4,4 USD. Také v meziročním srovnání je aktuální marže nižší o 0,3 USD za barel. Proti tomuto negativnímu faktoru pozitivně působí meziročně i meziměsíčně vyšší rozdíl v ceně ropy Brent a Ural, který v 1Q dosáhl 1,7 USD za barel (4Q 2012 1,1 USD, 1Q 2012 1,3 USD).

Dalším pozitivním faktorem je modelová petrochemická marže z olefinů. Ta dosáhla 386 EUR za tunu a je na nejvyšší úrovni od 2. čtvrtletí 2012. Také marže polyolefinů se drží na vysokých úrovních, mezičtvrtletně téměř beze změny. Ovšem tyto pozitivní faktory jsou převáženy již zmíněnou nízkou rafinérskou marží, která je na nejnižších úrovních od 4. čtvrtletí 2011.

Podle našeho modelu dosáhly tržby společnosti v 1Q 2013 25,8 mld CZK, což obnáší 1,4% růst v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Tržní konsenzus je mírně pesimističtější s 24,9 miliardami CZK. EBITDA dosáhla podle našich výpočtů 566 mil. CZK v porovnání s konsenzem 569 mil. CZK.

Provozní zisk EBIT predikujeme záporný ve výši -44 mil. CZK, a to zejména z důvodu dalších odpisů dlouhodobých aktiv. V posledním čtvrtletí roku 2012 Unipetrol vykázal odpisy v rafinérském segmentu ve výši 4,5 mld. CZK. Za první čtvrtletí roku 2013 očekáváme další odpisy, tentokrát ve výši 600 mil. CZK. Ty reflektují stále špatnou situaci v rafinérském sektoru.

Na úrovni čistého zisku jsme optimističtější než trh (-83 mil. CZK vs. -122 mil. CZK), ovšem hlavní a nejdůležitější informace se budou nacházet na úrovních EBIT a EBITDA.

Z výše zmíněných informací a odhadů vyplývá, že ve zveřejněných číslech neočekáváme žádné zásadní překvapení ani negativní, ani pozitivní. Následný konferenční hovor podle našeho názoru potvrdí, že situace zejména v rafinérském sektoru je stále chmurná. Management by měl nastínit výhled na letošní rok, u nějž předpokládáme vysokou míru nejistoty s riziky vychýlenými spíše směrem dolů.

Celá analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář