Unipetrol: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2012

23.10.2012 11:58:43

Hospodaření firmy Unipetrol ve třetím čtvrtletí výrazně vybočilo z trendu minulých výsledků. Podle indikací managementu při zveřejnění předběžných ukazatelů dosáhl EBIT kladné výše několika set miliónů korun. Podle našich odhadů provozní zisk dosáhl 572 mil Kč (tržní konsenzus 763 mil). To je po obrovských ztrátách z 4Q 2011 a 2Q 2012 dobrá zpráva, pozitivní výhled do budoucna to ale neindikuje. Na úrovni čistého zisku očekáváme pozitivní výsledek ve výši 381 mil Kč v porovnání s očekáváním trhu 570 mil Kč.

EBIT byl pozitivně ovlivněn mimo jiné i rozpuštěním opravné položky ve výši 200 mil Kč v souvislosti s pokutou ÚOHS. Volatilní položka přecenění zásob (LIFO efekt) ve 3. čtvrtletí podle našich výpočtů dosáhla záporné hodnoty 195 mil Kč.

Důvodem dobrých výsledků jsou zejména vyšší prodané objemy jak rafinérských produktů (+3,1% QoQ), tak hlavně petrochemických produktů (+13,6% QoQ). Růst prodaných objemů je způsoben zejména nižšími cenami v porovnání s předchozím kvartálem, což přimělo zákazníky po vyčkávání a snižování stavu zásob ve 2Q obnovit objednávky nejen pro spotřebu, ale také pro doplnění skladů. Pozitivně též zapůsobila vrcholící motoristická sezóna.

Vzhledem k přerušení nebo ukončení výroby některých evropských rafinerií Unipetrol dosáhl výrazně vyšších marží než v předchozím kvartále. Modelová rafinérská marže vzrostla o 101% na 5,3 USD za barel, což bylo způsobeno zejména rekordními maržemi na benzínu a vyššími spready na naftě a primárním benzínu. V rafinérském segmentu negativně (v porovnání s 2Q) zapůsobil nižší spread ceny ropy Brent - Ural, když ropa Ural byla posílena napětím na Blízkém východě, zejména v Íránu. Tento negativní vliv byl částečně kompenzován nižším rozdílem mezi cenou ropy Brent a jinými sladkými druhy ropy.

Petrochemický segment byl pozitivně ovlivněn vyššími prodeji, nicméně tento efekt tlumila nižší marže z olefínů (-24% QoQ). Naopak marže z polyolefínů vzrostla o 16%. Vyšší objemy byly způsobeny nízkými cenami petrochemických výrobků (na začátku 3Q zaznamenaly meziměsíční pokles o cca 15%), což zákazníky motivovalo k doplňování skladů, které byly ve 2Q při vysokých cenách vyprazdňovány.

Maloobchod stále čelí stejným výzvám: slabá domácí poptávka vinou levnějších pohonných hmot v okolních zemích a daňové úniky. Nicméně i přes tyto komplikace Unipetrol prodal mezikvartálně vyšší objemy pohonných hmot z důvodu vrcholící motoristické sezóny. Pozitivně na maloobchodní segment též působily vyšší jednotkové marže.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář