Unipetrol: flash analýza výsledků za 4Q2012

23.01.2013 13:50:57

Unipetrol vykázal za 4Q 2012 čistou ztrátu 3,1 mld CZK, což je přibližně na našem odhadu -3,14 ml. CZK a nad odhadem trhu (-3,83 mld. CZK). Masivní ztráta byla způsobena jednorázovým odpisem dlouhodobých aktiv v rafinérském segmentu v objemu 4,5 mld CZK. Tento impairment reflektuje neustále špatnou situaci rafinerií v celé Evropě. Za celý rok dosáhla ztráta Unipetrolu 3,4 mld. CZK. Pozitivní vliv měla v důsledku impairmentu kladná daň z příjmů za 4Q ve výši 1,5 mld CZK. Provozní zisk očištěný o změnu přecenění zásob a jednorázové snížení aktiv dosáhl 786 mil CZK.

V důsledku přecenění aktiv dosáhl nejhoršího výsledku rafinérský segment. Ve 4Q i při odhlédnutí od přecenění zásob a impairmentu dosáhl EBIT -201 mil. CZK, a to zejména v důsledku nižších prodaných objemů a poklesu spreadu na benzínu o 33 % q/q. Nižší spread na benzínu se projevil v poklesu rafinérské marže o 16 % q/q.

Naopak petrochemickému segmentu se dařilo dobře. Očištěný EBIT dosáhl 526 mil CZK, k čemuž přispěla stabilizace cen petrochemických surovin ve 4Q a interní optimalizační opatření. Pozitivním vlivem byl i růst marží u olefinů o 21 % q/q, čímž vzrostla kombinovaná petrochemická marže o 10 %. Naopak negativem bylo snížení hodnoty emisních povolenek o 87 mil CZK. Prodané objemy sice mezikvartálně klesly o 3 %, nicméně jejich struktura se zlepšila směrem k produktům s vyššími maržemi. Poptávka byla silnější hlavně ve 2. polovině čtvrtletí.

Provozní výsledek v segmentu maloobchodu dosáhl -25 mil CZK. Hlavními problémy jsou černý trh s pohonnými hmotami, recese české ekonomiky, sezónnost a velká cenová konkurence v České republice. Nižší prodané objemy se týkaly zejména benzínu.

Pozitivem výsledků je pohled na výkaz peněžního toku. Firma splnila plán, který si stanovila v dubnu 2012, a dosáhla kladného cash flow více než 1 mld. CZK. Provozní cash flow dosáhlo za celý rok 2012 1,95 mld. CZK.

Další výhled hospodaření bude záviset zejména na externích tržních podmínkách, hlavně na maržích, ceně ropy, spredem mezi cenami ropy či měnovým kurzem. Management společnosti nic konkrétnějšího neuvedl.

Maloobchodní segment by měl být v roce 2013 podpořen novou legislativou, která by měla pomoci utlumit černý trh s pohonnými hmotami. Pokud bude na přelomu dubna a května nová legislativa schválena, očekává management společnosti pozitivní dopad na hospodaření společnosti někdy ve druhé polovině druhého čtvrtletí.

Celá analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář