Unipetrol: flash analýza výsledků za 1Q2013

25.04.2013 14:42:37

Hospodářské výsledky společnosti Unipetrol nijak zásadně nepřekvapily a nevybočily z negativního trendu posledních kvartálů. Dolů firmu táhne zejména rafinérský segment, mírně negativně zapůsobil i maloobchod. Na druhou stranu velmi dobře se dařilo petrochemii.

Společnost dosáhla tržeb ve výši 24,8 mld. CZK, což je 6% pokles v porovnání s minulým čtvrtletím a 3% pokles oproti stejnému období loňského roku. Pokles tržeb byl způsoben nižšími prodejními objemy ve všech segmentech. EBITDA dosáhla kladné úrovně 540 mil. CZK, což je méně než v loňském roce (692 mil. CZK), ale velmi blízko odhadům trhu i našim (569 mil. CZK, resp. 566 mil. CZK). Čistý zisk byl záporný ve výši 148 mil. CZK.

Segment rafinérie dosáhl provozní ztráty 445 mil. CZK v důsledku nízkých rafinérských marží a nižším objemům (sezónnost). Tento segment je dlouhodobě pod tlakem nelegálních importů, což způsobuje přezásobenou českého trhu. To se odráží negativně i v maloobchodním sektoru, kde jsou kvůli vysokým zásobám nízké marže zejména u benzínu. Maloobchod dosáhl ztráty 34 mil. CZK. Kromě výše zmíněných marží jsou dalšími negativními důvody sezónnost a delší zimní období v porovnání s předchozími roky.

Šedý trh s pohonnými hmotami by měl být do budoucna legislativně ošetřen. Pozitivní dopad do hospodaření očekává management už od 3. čtvrtletí letošního roku.

Petrochemický sektor působil v rámci výsledků velmi pozitivně a dosáhl provozního zisku 427 mil. CZK zejména díky silným petrochemickým maržím a pokračujícím interním optimalizačním opatřením. 1Q 2013 bylo již třetím ziskovým čtvrtletím pro petrochemický segment v řadě.

Na rok 2013 si společnost stanovila velmi smělý cíl kladného provozního zisku EBIT. Ten by se mělo podařit dosáhnout zejména provozními opatřeními s kladným dopadem na EBIT 1,5 mld. CZK. Management také oznámil plánovanou zarážku kralupské rafinerie v období září a října letošního roku. Výdaje by měly dosáhnout 575 mil. CZK.

Celá flash analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář