Unipetrol: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q/2012

25.10.2012 14:19:17

Hospodářské výsledky za 3Q nevykázaly žádné velké překvapení a pro cenu akcií je hodnotíme jako neutrální. Firma poprvé od 2Q 2011 dosáhla kladného provozního i čistého zisku, což bylo ostatně indikováno při zveřejnění předběžných provozních ukazatelů v minulém týdnu. Dobře se dařilo segmentu rafinerie, naopak petrochemie a maloobchod vykazují slabou výkonnost.

Společným ukazatelem pro rafinerii a petrochemii byly vyšší prodeje. Ty byly způsobeny nižšími cenami finálních produktů, což zákazníci zejména na začátku 3Q využili k doplnění skladových zásob. Prodej pohonných hmot a ostatních rafinerských produktů vzrostl mezikvartálně o 3 %, prodej petrochemických produktů vzrostl o 13 %. Společnost se snažila ve 3Q maximálně využít rafinerské kapacity (93 % využití), aby benefitovala na vrcholící motoristické sezóně.

Rafinerský segment dosáhl provozního zisku bez započtení přecenění zásob výše 508 mil. Kč. Tento velice dobrý výsledek byl způsoben růstem rafinerských marží na 5,3 USD/barel (+101 % q-q), vrcholem sezónnosti a mírně vyššími objemy. Rafinerská marže v září dosáhla hodnot z roku 2008, zejména byly vidět rekordní spready na benzínu i motorové naftě. Naopak negativně ovlivňoval výsledek nižší průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent – Ural.

Petrochemický segment dosáhl provozní ztráty 145 mil. Kč bez započtení přecenění zásob. Do kladných vykázaných hodnot se petrochemie dostala jen díky kladnému přecenění zásob. Za negativním provozním ziskem stály zejména nízké marže z olefínů. Ty převážily ostatní pozitivní faktory, jako vyšší prodejní objemy (+13 % q-q) či výpadek několika konkurentů. Za výrazným růstem prodaných objemů stojí zejména vysoká poptávka po polyetylénu (+35 % q-q).

Provozní výsledek maloobchodního segmentu sice vykázal kladnou hodnotu 127 mil. Kč, ale ta zahrnuje rozpuštění opravné položky 131 mil. Kč (ta byla vytvořena v souvislosti s uložením pokuty od ÚOHS). Bez započtení této jednorázové položky a přecenění zásob by provozní výsledek hospodaření dosáhl záporné hodnoty -4 mil. Kč. Maloobchod byl ve 3Q nejvíce ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací v České republice, která výrazně brzdí maloobchodní spotřebu pohonných hmot. Dalším negativním faktorem byly nízké marže zejména na motorové naftě a podvody s nezdaněnými dovezenými palivy.

Management během konferenčního hovoru oznámil, že vysoké rafinerské marže začaly ve 4Q pomalu klesat, petrochemické marže jsou zatím stabilní, ale vedení očekává jejich korekci. Provozní zisk i cash flow za celý rok jsou plánované v černých číslech, dosažení kladného provozního zisku ve 4Q bude dle managementu „výzva“. Dobrá čísla ze 3Q se tak v posledním kvartále roku 2012 pravděpodobně nebudou opakovat.

Celá flash analýza výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář