Telefónica O2 Czech Republic - změna cílové ceny

12.02.2009 7:49:10

Od data poslední změny naší cílové ceny pro akcie společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále „Telefónica O2", nebo „společnost"), se oproti našim předpokladům jinak vyvíjely některé finanční ukazatele společnosti, na základě kterých jsme stanovili předešlou cílovou cenu. Dále došlo ke změnám jak na samotném trhu telekomunikací tak v celé ekonomice, včetně budoucích výhledů. Proto přistupujeme ke změně cílové ceny. Hlavními důvody, které nás vedly k jejímu přehodnocení jsou tyto:

-       celkové změny v hospodářské situaci ČR - v době vydání našeho předchozího doporučení (v květnu 2008) sice probíhala ve světovém finančním sektoru tzv. hypoteční krize, reálná ekonomika, jak světová tak česká, se však těšila stále dobrému růstu. Až události v druhé polovině roku 2008 vedly k rapidnímu zhoršení stavu ekonomiky. Tyto změny se pak podle našich odhadů projeví i v hospodaření společnosti Telefónica O2.

-       zpomalení růstu počtu mobilních zákazníků - za poslední kvartály se oproti našim odhadům zpomaluje tempo přírůstku počtu mobilních zákazníků, to se odráží i na snížení odhadovaných výnosů z mobilního segmentu.

-       neustávající pokles počtu pevných linek - segment pevných linek se v některých aspektech vyvíjel lépe než naše odhady (např. ve výnosech z hlasových služeb), celkově však tak přehodnocujeme odhady výnosů v pevném segmentu, zejména díky nižším než očekávaným výnosům ze stálých poplatků, z internetu nebo ICT služeb.

-       vývoj hospodaření na Slovensku - společnost stále nezveřejňuje konkrétní finanční ukazatele hospodaření na Slovensku, nicméně počty zákazníků na tomto trhu vykazované jsou menší než námi dříve odhadované.

-       změny v očekávaných dividendách - společnost v minulých letech vyplácela dividendu vyšší, než byl její zisk na akcii, zbytek doplácela z nerozděleného zisku minulých let. Tento zdroj však bude v budoucnu vyčerpán a námi odhadovaný růst zisku nebude stačit tento „výpadek" pokrýt.

-       změny v parametrech ocenění - změny proběhly také ve vstupních parametrech modelu ocenění pomocí metod diskontovaného cash-flow, obecně tyto změny zohledňují nynější zvýšenou rizikovou tržní situaci a zvýšenou volatilitu.


Při zahrnutí vlivu okolností výše uvedených stanovujeme novou cílovou cenu akcie společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve výši 530 Kč. Tato cena znamená prémii ke včerejšímu zavíracímu kurzu ve výši 27%, proto ponecháváme naše původní doporučení „koupit". Původní cílovou cenu 635 Kč tedy snižujeme o přibližně 17%.

 

Plné znění analýzy ke stažení zde: Telefonica_O2_FEB_2009.pdf Telefonica_O2_FEB_2009.pdf (194,45 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář