Telefónica O2 CR - predikce výsledků hospodaření za 4Q2010

14.02.2011 15:46:50

Pro hospodaření firmy v 4Q tradičně nepředpokládáme větší zvraty v telekomunikačním podnikání, v obou segmentech v ČR očekáváme meziroční pokles výnosů, naopak pokračování růstu jak počtu klientů tak výnosů očekáváme na Slovensku. Na meziroční srovnání v oblasti mobilního segmentu a nákladů mělo vliv regulované snížení poplatků za ukončení hovoru (MTR).

V pevném segmentu očekáváme pokračování poklesu výnosů z tradičního přístupu do sítě, stejně jako výnosů z hlasových služeb, mezi růstové oblasti v pevném segmentu patří pouze výnosy z připojení k internetu (ADSL). Pokles očekáváme také v ICT službách a datových službách. Celkové výnosy pevného segmentu odhadujeme ve 4Q na  6,090 mld. Kč (-10,8% y/y).

 
V mobilním segmentu očekáváme pokles výnosů ve všech sledovaných kategoriích, tj. u výnosů z hovorného, stálých poplatků a propojení, dílem díky efektivnějšímu využívání nabízených tarifů ze strany klientů, dílem díky zmiňovanému poklesu MTR. Díky konkurenci mezi jednotlivými operátory se neprojeví příznivě ani stálý růst užití tzv. smartphones a i v oblasti ostatních výnosů (data, sms, mms..) očekáváme mírný pokles. Celkové výnosy ve 4Q v mobilním segmentu odhadujeme na 7,088 mld. Kč.

 
Stále rostoucí je podnikání na Slovensku. Skupině se daří získávat stále nové klienty, podobně jako v ČR však konkurence tlačí dolů průměrné výnosy na jednoho zákazníka (ARPU), z aktivit na Slovensku očekáváme výnosy 822 mil. Kč (+43% y/y). Firmě se také daří snižovat některé kategorie nákladů, např. personální, nebo náklady na dodávky (opět vliv regulace MTR), celkem náklady odhadujeme na 8,290 mld. Kč (-4,3% y/y).

 
Meziročně vyšší ukazatele ročního hospodaření počínaje OIBDA (odhad 4Q  5,870 mld. Kč, -11% y/y) až k čistému zisku (odhad 4Q 2,188 mld. Kč, -21% y/y) jsou způsobeny jednorázovou položkou revize dřívějšího snížení hodnoty aktiv, kterou firma provedla v 3Q 2010, ve výši cca 4,3 mld. Kč. Tento krok také přispěl ke zvýšení kapacity celoročního čistého zisku pro výplatu dividendy, tu odhadujeme na 40 Kč na akcii, s tradičním podzimním výplatním termínem. Naše odhady jsou blízké tržnímu konsenzu a nejsou od něj systematicky vychýleny.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář