Telefónica O2 CR: Flash analýza výsledků za 1Q2011

12.05.2011 17:51:00

Telefónica O2 CR dostála své klidné telekomunikační pověsti, a představila výsledky bez větších odchylek od našeho nebo tržního odhadu. Potvrdily se dosavadní trendy poklesu výnosů v pevném i mobilním segmentu, až na výjimky jako výnosy z ADSL připojení. Solidní vývoj si zachovává také Slovensko. 

Výnos z tradičního přístupu do sítě klesl srovnatelně s našimi odhady na 1,15 mld. Kč (-17% y/y), naopak mírně lepší vývoj zaznamenaly výnosy z tradičních hlasových služeb, ty dosáhly 1,67 mld. Kč  (-10% y/y, při našem odhadu 1,58 mld. Kč.), lépe než naše odhady se vyvíjelo jak hovorné, tak výnosy z  propojení. Růst si zachovaly výnosy z pevného připojení k internetu, i když jeho tempo zaostaly za našimi odhady, výnosy dosáhly 1,496 mld. Kč (+0,8%), při našem odhadu 1,532 mld. Kč. Výnosy z IT služeb svými 465 mil. Kč také nedosáhly na náš odhad 550 mil. Kč, výnosy z datových služeb dosáhly nepřekvapivých 728 mil. Kč. Celkem výnosy za pevný segment dosáhly 5,643 mld. Kč, jen mírně méně než náš odhad 5,675 mld. Kč a tržní odhad 5,694 mld. Kč. Pevný segment tak hodnotíme neutrálně, pozitivní překvapení  v hlasových službách bylo zmírněno zklamáním u internetu.

Mobilní segment se také příliš neodchýlil od našeho i tržního odhadu, všechny sledované kategorie výnosů v segmentu vykázaly pokles. Výnosy ze služeb dosáhly 6,17 mld. Kč. při našem odhadu 6,15 mld. Kč, celkem výnosy ze služeb klesly o 9,3% y/y, největší měrou se o pokles zasloužily výnosy z propojení (díky regulaci MTR). Výrazně y/y klesly také výnosy z hovorného, na 1,7 mld. Kč, v souladu s odhadem, a to z důvodu konkurence ostatních operátorů zejména v korporátní klientele. I přes růst počtu tarifních klientů došlo k poklesu výnosů ze stálých poplatků na 2,05 mld. Kč, tedy o 1,5%. (náš odhad 2,15 mld. Kč). Podobný vývoj sledujeme také u ostatních výnosů (SMS, MMS, mob. Internet), kde dochází k poklesu výnosů při růstu počtu zákazníků mobilního internetu, o 38% y/y na 291,1 tis. Celkem tyto výnosy dosáhly 1,75 mld. (-2,6% y/y) což je více než náš odhad 1,73 mld. Za tímto vidíme zejména také tlak konkurence a snahu nabídnout atraktivní tarify, volné SMS atd. Na rozdíl od pevného segmentu byly nakonec výnosy v mobilním segmentu vyšší než odhadované, dosáhly 6,42 mld. Kč při našem odhadu 6,33 mld. Kč. Rozdíl však není velký, proto i vývoj v mobilním segmentu hodnotíme vcelku neutrálně.

Výnosy ze Slovenské části společnosti dosáhly 801 mil. Kč (34,6 mil. eur), my jsme odhadovali přeci jen vyšší hodnotu, cca 841 mil. Kč, odhad trhu však počítal s pesimističtějším vývojem, 789 mil. Kč.  Důvod rozdílu oproti našemu odhadu spočívá zejména v hůře se vyvíjejícím počtu klientů, ten si však i tak připsal příznivý růst 47% y/y, dosáhl celkem 948 tis, z toho 380 tis. klientů smluvních a 568 klientů předplacených služeb. Slovensko také již třetí kvartál po sobě zaznamenalo kladný výsledek OIBDA.

Celkové výnosy dosáhly 12,889 mld. Kč, při našem odhadu 12,875 a tržním 12,984, oproti tržnímu odhadu tedy u výnosů vidíme zklamání. S naším odhadem jsou výnosy v souladu.

Nákladová stránka se v celkovém vyjádření vyvíjela podobně jako naše odhady. Náklady na dodávky dosáhly 3,08 mld. Kč (-9,2% y/y), při našem odhadu 3,19 mld. Kč. Nejvýznamnější složka v této kategorii, náklady na propojení, klesly o 10,9%, na 2,22 mld. Kč, při našem odhadu 2,30 mld. Kč., za poklesem stojí opět regulace MTR. Osobní náklady klesly v souladu s našim odhadem a dosáhly 1,63 mld., (-10,3% y/y, náš odhad 1,60 mld.), naopak větší objem než náš odhad dosáhly náklady na externí služby, které dosáhly 2,77 mld. Kč, při odhadu 2,71 mld. Kč. V celkovém vyjádření byl náš odhad nákladů jen mírně optimističtější, provozní náklady dosáhly 7,84 mld. Kč, při našem odhadu 7,75 mld. Kč.

Ukazatel OIBDA dosáhl 5,07 mld. Kč (-5,2%), náš odhad činil 5,06 mld. Kč, za tržním odhadem však mírně zaostal, ten činil 5,15 mld. Kč. OIBDA marže tedy dosáhla 39,4%, meziročně o 0,5 procentního bodu více.

Lépe než náš odhad se vyvíjely odpisy, kdy dosáhly 2,87 mld. Kč, při odhadu 3,10 mld. Kč. Provozní zisk EBIT dosáhl 2,20 mld. Kč, čímž výrazněji překonal náš odhad 1,96 mld. Kč a byl v souladu s tržním konsenzem 2,20 mld. Kč. Tradičně zanedbatelné finanční náklady dosáhly 27 mil Kč, tedy hospodářský výsledek před zdaněním činil za 1Q 2,17 mld. Kč (-14,0% y/y, odhad 1,90). Čistý zisk za 1Q dosáhl 1,74 mld. Kč (-13,5% y/y), v souladu s odhadem trhu 1,73 mld. Kč, a lépe než náš odhad 1,58 mld. Kč.

V oblasti provozních ukazatelů pokračoval růst počtu tarifních mobilních zákazníků (2,899 mil., +1,5% y/y), celkový počet mobilních klientů však klesl na 4,826 mil. Kč (-2,5%), mj. vlivem eliminace neaktivních klientů. My jsme odhadovali 4,820 mld. klientů. Počet pevných linek se vyvíjel mírně hůře než jsme čekali, jejich celkový počet dosáhl 1,639 mil., při našem odhadu 1,659 mil. linek. Počet internetových a datových přístupů (bez naked-ADSL) dosáhl námi odhadovaných 910 tisíc. Počet naked-ADSL jen mírně zaostal za naším odhadem 190 tisíc, a dosáhl 187 tisíc. (cca 107% y/y).

Celkově dnešní výsledky hodnotíme neutrálně, oproti tržnímu konsenzu společnost mírně zklamala v oblasti výnosů, v ostatních položkách výsledovky se však firmě podařilo ztrátu „dohnat“ a čistý zisk již odpovídal tržnímu odhadu. Oproti našim odhadům nebyly výsledky v tržbách příliš rozdílné, odhadovali jsme mírně horší čistý zisk. Společnost také dle očekávání potvrdila své celoroční výhledy, poklesu OIBDA o 1% až 5%.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář