Telefónica O2 CR - flash analýza výsledků hospodaření za 4Q2010

18.02.2011 18:03:22
  • Na rozdíl od 3Q už posledním kvartále roku Telefónica O2 CR nevymyslela větší překvapení a výsledky dopadly tradičně velmi blízko tržním konsenzu. Počínaje ukazatelem OIBDA však výsledky na tržní odhady nedosáhly. Potvrdilo se očekávání dividendy ve výši 40 Kč na akcii.
  • Pokles výnosů se projevil v obou segmentech v ČR, mírně větší tempo ročního poklesu vykázal ten pevný. Výnosy v pevném segmentu dosáhly 24,290 mld. Kč (-9,6% y/y, náš odhad 23,345 mld. Kč), tedy jen mírně pod naše odhady. Klesly zejména výnosy z tradičního přístupu do sítě na 5,133 mld. Kč (-25,9%, náš odhad 5,133 mld. Kč), více, ale opět jen mírně pod naše odhady, klesly výnosy za hlasových služeb, dosáhly 7,409 mld. Kč (-8,9% y/y, náš odhad 7,464 mld. Kč), podobně pod naše odhady dopadly výnosy z připojení k internetu v pevném segmentu, i když ty jako jediná složka výnosů pevného segmentu zaznamenaly očekávaný růst, kdy dosáhly 5,974 mld. Kč (+16,9% y/y, při našem odhadu 5,992 mld. Kč). Poklesy cca 10% dosáhly také výnosy z datových služeb (3,132 mld. Kč) a IT služeb (2,146 mld. Kč). Celkově výnosy v pevném segmentu hodnotíme jen mírně negativně.
  • Mobilní segment také čelí poklesům výnosů, nicméně naše odhady mírně překonal. Celkové výnosy v segmentu dosáhly 28,592 mld. Kč (-7,8% y/y, při našem odhadu 28,532 mld. Kč). V kategorii výnosů ze služeb se pod naše odhady pohybovaly všechny položky s výjimkou ostatních výnosů (tj. výnosy z mobilního internetu, sms, atd.), které odhady překonaly, všechny kategorie výnosů v mobilním segmentu však meziročně vykázaly pokles. Výnosy z propojení byly meziročně ovlivněny regulací MTR. Výnosy v mobilním segmentu v ČR hodnotíme mírně pozitivně.
  • Celkové výnosy dopadly pod naše odhady již znatelněji, zasloužil se o to vývoj podnikání na Slovensku. Tam sice došlo k růstu počtu zákazníků nd rámec našich odhadů, celkový počet dosáhl 880,4 tis. (+59,2% y/y, náš odhad 790 tis.) nicméně nižší než odhadovaný APRU zapříčinil, že hospodaření na Slovensku na naše hospodaření nedosáhlo,  nicméně i tak si drží solidní růstovou dynamiku, celoroční výnosy dosáhly 111,7 mil eur (+50,6%). Růst počtu klientů na Slovensku hodnotíme pozitivně, míra dopadu na výnosy však za naším odhadem pokulhává.
  • Oproti našim odhadům se mírně hůře vyvíjela nákladová stránka společnosti, celkové náklady dosáhly 32,889 mld. Kč (-3,32%, náš odhad 32,791 mld. Kč),  ovšem ani tato položka nebyla příliš odlišná od našich odhadů. Náklady na dodávky dosáhly 13,971 mld. Kč (-13,9%, odhad 14,032 mld. Kč), meziroční pokles je podobně jako u mobilních výnosů poplatný  regulovanému poklesu MTR. Firmě se také nadále daří snižovat personální náklady i když náš odhad byl ještě optimističtější, osobní náklady dosáhly 6,613 mld. Kč, (-7,1% y/y, při našem odhadu 6,588 mld. Kč). Již výrazněji nad naše odhady se vyvíjely náklady na externí služby 11,231 mld. Kč (+16,0%, náš odhad 11,097 mld. Kč, v této kategorii ve 4Q překvapily zejména náklady na používání značky, které v tomto kvartále vykázaly více než dvojnásobnou hodnotu, než bylo obvyklé v předchozích čtvrtletích.
  • Při mírném zklamání ve výnosech a také vyšších nákladech se pod našimi odhady pohyboval i ukazatel OIBDA, ten za celý rok dosáhl 27,380 mld. Kč (+1,1% y/y, náš odhad 27,439 mld. Kč), oproti našemu odhadu mírně tento ukazatel ovlivňují jindy zanedbatelné položky jako výnosy z prodeje aktiv, nebo aktivace dlouhodobého majetku, které překonaly naše odhady.  Meziroční růst OIBDA je způsoben revizí odpisu ve výši cca 4,3 mld. ke 3Q 2010. Celková OIBDA marže tak dosáhla 49,3%, při našem odhadu 49,4%.
  • Negativního překvapení nad rámec našich i tržních odhadů jsme se dočkali u kategorie odpisů, mezikvartální růst této položky byl očekáván v souvislosti s revizí dřívějšího snížení hodnoty aktiv, které firma provedla ve 3Q 2010, nicméně reportovaná výše odpisů 3,246 mld. Kč byla ještě vyšší než naše odhady 3,100 mld. Kč. Proto i provozní zisk EBIT na naše odhady nedosáhl, kdy vykázal hodnotu 15,524 mld. Kč, při odhadu 15,728 mld. Kč.  Ostatní položky již větší překvapení  nepřinesly, proto i konečný čistý zisk za rok 2010 ve výši 12,280 mld. Kč (+5,3% y/y) nedosáhl na náš odhad ve výši 12,521 mld. Kč. Celkově tedy dnešní výsledky hodnotíme jako mírně horší než odhadované.
  • Pro investory je důležitý také návrh dividendy za rok 2010, po účetním kroku v 3Q 2010, který vytvořil kapacitu pro výplatu dividendy 40 Kč na akcii, také společnost tuto výši navrhuje, což je v souladu s naším odhadem. Aktuální hrubý dividendový výnos činí cca 10,1%. Pro dividendu z roku 2011 však tuto výši považujeme v současné době za neudržitelnou.
  • Pro rok 2010 si společnost dala za cíl pokles upraveného OIBDA o 5% až 9% (bez zahrnutí položek jako náklady na použití značky, zrušení dřívějšího odpisu, výnosy z prodeje nemovitého majetku atd.), tento cíl se poklesem ukazatele o 8,4% podařilo splnit. Pro rok 2011 si společnost dala za cíl pokles OIBDA ve výši 1% až 5%, při stabilizaci poklesu výnosů a dalších možných úsporách v nákladech považujeme tento cíl za splnitelný.
  • Tržní reakce na zveřejněné výsledky (ty byly zveřejněny oproti dřívější zvyklosti během obchodní fáze) byla negativní, po výsledcích cena akcie klesla o přibližně 1%, v dalších dnech obchodování výraznější poklesy v reakci na výsledky již nepředpokládáme.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář