Telefónica CR - změna cílové ceny a doporučení

13.09.2011 5:20:19

Telekomunikační trh od naší poslední analýzy doznal postupných změn, které jsou v souladu s již dříve pozorovanými trendy. Na saturovaném mobilním telekomunikačním trhu v ČR již v podstatě nemůže docházet k výraznému zvyšování počtu klientů. Zejména díky konkurenčním tlakům klesají operátorům výnosy, dalším negativním vlivem je regulované snižování poplatků MTR. Pokračuje také pokles počtu pevných linek a výnosů z fixního segmentu. Stále rostoucí jsou výnosy na Slovensku, které však pouze zmírňují pokles celkových výnosů celé skupiny. Prozatím mírně rostou výnosy z internetu v pevném segmentu, mírně klesají také výnosy z ostatních služeb v mobilním segmentu, kam patří výnosy z mobilního internetu, SMS, MMS, atd.

Firmě se na druhou stranu stále vcelku daří kontrolovat provozní náklady a v jednotlivých kvartálech vidíme jejich meziroční snižování. I zde vidíme vliv poklesu regulovaných MTR, ale klesají např. také personální náklady. Pokles nákladů však nevyvažuje pokles výnosů, proto postupně dochází k poklesu provozního i čistého zisku. Tento vývoj má také dopad na změny našich odhadů ohledně výše vyplácené dividendy. Minulý rok společnost přikročila k nečekanému účetnímu kroku, který za minulý rok ještě umožnil zachovat výši dividendy na 40 Kč na akcii, pro další roky již však toto nepředpokládáme. Nicméně firma zvažuje některé kroky, jak by byla schopna využít dostupnou hotovost ve prospěch akcionářů (např. zpětný odkup akcií nebo snížení základního jmění).


Od doby naší poslední analýzy také doznaly změn parametry našeho modelu ocenění, došlo zejména ke zvýšení rizikových přirážek, a tedy ke zvýšení diskontního faktoru. Bezrizikové sazby nedoznaly větších změn.


Na základě zohlednění výše shrnutých skutečností a změn v našem modelu ocenění stanovujeme 12-měsíční cílovou cenu pro akcie Telefónica Czech Republic ve výši 379 CZK. Tato cílová cena je o 2% nižší než je poslední závěrečný kurz akcie, proto na základě metodiky uvedené v závěru tohoto dokumentu stanovujeme pro akcie společnosti Telefónica Czech Republic investiční doporučení na stupni "držet" ("hold"). Předchozí doporučení z 13.9.2010 na stupni "akumulovat" tedy snižujeme o jeden stupeň, předchozí cílovou cenu 441 Kč tímto snižujeme o přibližně 14%.

Kompletní analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář