Telefónica CR: Predikce výsledků za 4Q 2011

13.02.2012 14:24:30

Čtvrtý kvartál minulého roku podle našich odhadů nikterak výrazně nevybočil z běhu předchozích čtvrtletí, telekomunikační trh nezaznamenal žádné velké zvraty, tzn. že pokračují dříve sledované jevy. Těmi hlavními je pokles výnosů v obou segmentech společnosti v ČR, který je zmírňován stále rostoucím hospodařením na Slovensku.

Výnosy v pevném segmentu pokračují ve svém poklesu tempem několik % meziročně za každý kvartál, celkové výnosy v segmentu odhadujeme ve 4. kvartále na 5,795 mld. Kč (-4,0% y/y). Meziroční pokles cca 15% očekáváme u výnosů z tradičního přístupu do sítě, pokles o cca 4% u výnosů z hovorného, naopak mírný růst o 2,5% očekáváme u výnosů z internetu. Meziročně očekáváme také mírný růst, cca 2,5%, v IT službách.

Pokles výnosů očekáváme také v mobilním segmentu, a to mírně vyšším tempem než v pevném. Celkové výnosy v mobilním segmentu za 4. kvartál odhadujeme na 6,566 mld. Kč (-8,1% y/y). O pokles v tomto segmentu se „postaraly“ jak výnosy z hlasových služeb, tak z ostatních výnosů, díky regulaci MTR klesly také výnosy z propojení.

Na Slovensku odhadujeme další pokračování růstu výnosů, celkovou jejich výši odhadujeme po přepočtu na Kč na 1,055 mld. Kč. (+35% y/y). Celkové výnosy za 4Q tímto odhadujeme na 13,436 mld. Kč (-3,4% y/y).

I když se Telefónice CR daří průběžně snižovat náklady, za 4Q vidíme přeci jen jejich mírný meziroční růst. Po jejich započtení dosáhne provozní zisk před odpisy OIBDA podle našich odhadů 5,743 mld. Kč (-0,5% y/y), mimo výnosy z telekomunikační činnosti očekáváme také výnos z prodeje majetku ve výši 160 mil. Kč, který je také do OIBDA započítán. Podle našich odhadů dosáhne roční upravená OIBDA, která je základem pro kritérium splnění ročních cílů společnosti, hodnoty 22,802 mld. Kč, což znamená, že se společnosti podle našich odhadů nepodaří tyto cíle splnit, pokud nevykáže nějakou v našich odhadech nepředpokládanou položku. Provozní zisk za 4Q odhadujeme na 2,833 mld. Kč (+12,2% y/y, ke zvýšení došlo vlivem jednorázového zvýšení odpisů v 4Q 2010), čistý zisk ve 4Q by měl dosáhnout 2,298 mld. Kč (+20,1% y/y).

Očekáváme, že celoroční čistý zisk dosáhne 8,114 mld. Kč, a Telefónica CR navrhne k výplatě dividendu ve výši 30 Kč na akcii, v souladu s našimi již dříve zveřejněnými odhady. 

Kompletní predikce ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář