Telefónica CR: predikce výsledků za 2Q2012

20.07.2012 9:12:10

Ani ve druhém kvartále se situace v hospodaření Telefónica CR příliš nezměnila. Kombinace nepříznivých faktorů, jako je vysoká saturace trhu, tuhé konkurenční prostředí a zpomalující ekonomický růst nadále nepříznivě ovlivňují výnosy i marže.

Výnosy v pevném segmentu podle našeho modelu mírně meziročně zrychlily pokles na -7,3%, když v 1Q tento pokles činil -6,2%. Negativně dlouhodobě působí pokles tržeb z tradičních hlasových služeb, naopak stagnaci vidíme u internetových služeb. Výnosy z mobilního segmentu očekáváme ve 2Q tradičně vyšší na mezikvartálně bázi, když 2Q je obvykle silnější než 1Q. Na meziroční bázi očekáváme zmírnění tempa poklesu na -4,2% (v 1Q to bylo -5,0%). K relativně dobrým číslům přispívají hlavně tržby za hlasové služby. Na Slovensku očekáváme další silný růst o 30,7% meziročně, neboli +7,7% mezičtvrtletně.

Celkové výnosy z podnikání tak podle našeho názoru dosáhnou 12,62 mld. Kč a klesnou tak meziročně o 3,2% a mezikvartálně vzrostou o 1,3%. 

Přes deklarovanou snahu společnosti kompenzovat klesající výnosy snižováním nákladů dojde podle našeho názoru k mírnému mezičtvrtletnímu nárůstu nákladů o 0,3%. Největší nárůst (+7%) očekáváme na položce náklady na propojení, naopak na osobních nákladech podle našeho modelu dojde k mezičtvrtletnímu poklesu o 5,5% (meziročně -10,6%). Jednorázově vyšší náklady na opravy a údržbu v 1Q klesnou podle našeho modelu ve 2Q o 10%.

Pozitivní efekt vlivem zisku z prodeje dlouhodobého majetku, který navýšil zisk společnosti v prvním čtvrtletí, ve druhém čtvrtletí neočekáváme.

Tradičně silnější 2. čtvrtletí se promítne do lepších ukazatelů na mezičtvrtletní bázi. Upravený ukazatel OIBDA podle našeho názoru dosáhne 5 128 mld CZK, což indikuje 1,6% nárůst oproti 1Q, ale 6,9% propad v porovnání s 2Q 2011. Tento pokles je o něco málo rychlejší, než byl pokles v 1Q (-5,1%). Upravenou OIBDA marži očekáváme na úrovni 40,6%, což je v porovnání se 40,5% marží v prvním pololetí mírný nárůst, ale meziroční pokles o 1,6%. Celkový hospodářský výsledek dosáhne 1 567 mld CZK a poklesne tak v porovnání s minulým čtvrtletím o 3,4%. Pokles bude způsoben zejména daňovou sazbou, která bude vyšší než v 1Q (tam byla sazba nižší vlivem jednorázových položek) a rozdíl ve vyměřené dani dosáhne cca 150 mil CZK.

Na tiskové konferenci bude zejména zajímavé sledovat, jakým tempem postupuje zpětný odkup akcií a všechny informace týkající se tohoto tématu. Myslíme si, že Telefónica ČR letos odkoupí maximálně 3% vlastních akcií, ač avizovala, že tento objem může dosáhnout až 4%.

Celá predikce výsledků je ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář