Telefónica CR: predikce výsledků hospodaření za 1Q2012

07.05.2012 13:04:27

První kvartál podle našich odhadů nevybočil z klesajícího trendu na straně výnosů z podnikání. Kombinace nepříznivých faktorů, jako je vysoká saturace trhu, tuhé konkurenční prostředí a zpomalující ekonomický růst, nadále nepříznivě ovlivňují výnosy i marže.

Výnosy z pevného segmentu dle naší predikce klesnou meziročně o 5,4% na 5,34 mld. Kč a mezikvartálně o 7,5%. Výnosy z mobilního segmentu poklesnou meziročně o 4,2% na 6,15 mld. Kč (QoQ -6,5%). Pevný segment je již několik let pod tlakem klesajícího počtu pevných linek a s tím souvisejícího poklesu výnosů z hovorného a propojovacích poplatků. V mobilním segmentu dojde dle našeho názoru k meziročnímu poklesu výnosů z předplacených služeb o 13,2% na 1,50 mld. Kč (QoQ -11%), což vidíme jako největší příspěvek k poklesu výnosů v tomto segmentu. Telefónica CR má stále prostor pokračovat ve zvyšování výnosů na Slovensku, kde predikujeme meziroční nárůst o 35% na 1,08 mld. Kč (+2% QoQ). Do budoucna očekáváme, že výnosy ze Slovenského trhu budou jedním z mála růstových segmentů.

Celkové výnosy tak podle našeho názoru dosáhnou 12,59 mld. Kč a klesnou tak meziročně o 2,3% a mezikvartálně o 6,3%. 

V souladu s oznámením společnosti Telefónica CR jsme začlenili jednorázovou položku 200 mil. Kč jako výnos za prodej 80% podílu společnosti Informační linky a.s. Tuto položku jsme započítali do zisku z prodeje dlouhodobého majetku, který vstupuje do OIBDA.

Na straně provozních nákladů firma deklaruje snahu o zvyšování efektivity, v 1Q ale očekáváme mírný meziroční nárůst nákladů. Pokles osobních nákladů, jejichž výše dle našich odhadů dosáhne v 1Q 1,51 mld. Kč (-7,7% YoY), bude dle našeho názoru převážen růstem nákladů na marketing a prodej (snaha o větší penetraci smartphonů) a nákladů na opravy a údržbu sítí a IT.

Nepříznivé podmínky se promítají do hlavního provozního ukazatele OIBDA, jehož výši za 1Q očekáváme 4,87 mld. Kč, což je meziroční pokles o 4% (QoQ -16,7%). Na úrovni provozního zisku predikujeme YoY pokles o 7,8% na 2,03 mld. Kč a čistý zisk podle našich výpočtů dosáhne 1,64 mld. Kč, což značí meziroční pokles o 6%.

Firma již dříve oznámila plány na rozdělení části kapitálu mezi akcionáře formou buybacku. Maximální objem schválený valnou hromadou by měl být až 10% akcií (při aktuální tržní ceně až 12,1 mld. Kč), ve skutečnosti to bude pravděpodobně méně. Během konferenčního hovoru za 1Q vedení naznačilo, že buyback by měl být zahájen pravděpodobně ve 2.polovině roku. Rozhodnutí bude závislé na aktuální ceně akcií. S ohledem na současnou nízkou cenu titulu nevylučujeme, že firma k buybacku přistoupí již během 2Q tohoto roku.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář