Telefónica CR: predikce výsledků hodposaření za 4Q 2012

26.02.2013 11:57:09

Výsledky za 4. kvartál by měly přinést odpovědi na řadu otázek. Naše i tržní očekávání nijak zásadně nevybočuje z dlouhodobého trendu, který má mírně klesající tendenci. Celkové výnosy z podnikání za 4. kvartál očekáváme ve výši 12,65 mld. CZK, což indikuje 5,6% meziroční pokles. To je mírně více než v předchozích kvartálech (1Q-3Q 2012 v průměru -3,1 %), což je dáno zejména velmi silným 4Q 2011. Provozní ukazatel OIBDA dle našich propočtů dosáhne 5,1 mld. CZK, to by byl meziroční pokles o 12,7 %. Celoroční OIBDA marži predikujeme na úrovni 39,3 % v souladu s cílem, který si management na rok 2012 stanovil, a 4Q marži predikujeme ve výši 40,3 %.

Na úrovni segmentu pevných linek očekáváme tržby za poslední loňské čtvrtletí 5,40 mld. CZK (celoroční pokles o 6,0 %) a v mobilním segmentu tržby pravděpodobně dosáhnou 5,96 mld. CZK (celoroční pokles o 6,0 %). Tržby v mobilním segmentu budou výrazně negativně ovlivněny poklesem příjmů z důvodu poklesu ceny propojovacích poplatků. Na straně nákladů očekáváme mezičtvrtletní stagnaci a meziroční pokles o 1,9 %.

Nejdůležitější očekávanou informací je výše dividendy ze zisku roku 2012 vyplácenou v roce 2013. Je velmi pravděpodobné, že výplata dividendy bude opět rozdělena do 2 částí - a to ze zisku roku 2012 a další část z nerozděleného zisku předchozích let. Zásadní otázkou je, jestli bude navržena dividenda ve výši předchozích let, či bude snížena. Názory na trhu se různí a směřují buď na 30 CZK, nebo na 40 CZK. My spíše inklinujeme k dividendě 40 CZK za akcii, nicméně níže upozorňujeme na faktory, které mohou vést management k nižší dividendě.

Ač management při prezentaci předchozích kvartálních výsledků nepřímo naznačil, že neplánuje měnit dosavadní dividendovou politiku, cash flow situace není pro Telefóniku CR nejpříznivější. Bylo by proto pochopitelné, kdyby se management raději soustředil na zajištění dostatku hotovosti na úkor výplaty dividendy akcionářům. Management také dříve naznačil, že je ochotný si vypůjčit peníze na probíhající aukci kmitočtů, což by mohlo indikovat, že žádoucí růst zadlužení by mohl jít přes aukci, nikoli přes emisi dluhu na výplatu dividendy. Na druhou stranu mateřská společnost je ve velkých finančních potížích a bylo by logické, kdyby tlačila na co nejvyšší dividendu.

Tématem při konferenčním hovoru by měl být i výhled na rok 2013, ale hlavní informací bude podle našeho názoru výše dividendy. Pokud bude oznámena dividenda 40 CZK, je pravděpodobné, že bude na akciích pozorovatelná pozitivní tržní reakce. Dividenda 40 CZK je dne našeho modelu dosažitelná, ale není udržitelná. Strategie managementu proto může směřovat směrem k nižší, dlouhodobě udržitelné dividendě. V takovém případě by dividenda pravděpodobně byla 30 CZK, na což by mohla cena akcie reagovat opětovným testováním úrovně 300 CZK.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář