Telefónica CR: Nová cílová cena

22.05.2014 7:56:01

Telefónica CR zveřejněnými výsledky za 1Q potvrdila, že se stále nachází v sestupném trendu tržeb i zisků. Ten byl akcelerován zavedením tarifů Free a jejich dopad je stále velmi markantní. Telefónica CR podniká ve velmi konkurenčním prostředí a také v prostředí s přísnou legislativou – jak českou, tak i evropskou. Do příštích let neočekáváme, že by se negativní trendy měly nějak výrazně otočit, spíše dojde „jen“ ke stabilizaci.

Pokračující tlak očekáváme zejména v mobilním segmentu, v rámci nějž bude pozitivním faktorem růst tržeb za data. Ty ale podle našeho názoru nepřeváží negativní trend v ostatních částech mobilního segmentu.

Minoritního akcionáře zajímá zejména dividendová politika. Problémem je, že zatím nevíme, jestli budou v horizontu několika málo čtvrtletí ještě nějací minoritní akcionáři existovat. Ale pokud odhlédneme od tohoto rizika, pak důležitá informace přišla před několika dny, kdy management navrhl dividendu ve výši 18 CZK. To je výrazně níže než očekávaných 30 CZK z důvodu výkladu zákona o obchodních korporacích. Pokud tento výklad zákona bude platit i v následujících letech, pak v dohlédnutelné době neočekáváme, že výše dividendy překoná 20 CZK.

 

NABÍDKA ODKUPU AKCIÍ MINORITNÍCH AKCIONÁŘŮ

Tržní cena je aktuálně ovlivňována jen a pouze nabídkovou cenou od PPF směrem k minoritním akcionářům. 21. května odpoledne bylo zveřejněno, že nabídková cena je 295,15 CZK, což je nepatrně níže, než jsme očekávali my (296-299 CZK) i většina trhu. Do 3.června by měl management poskytnout detaily k nabídce a vydat své doporučení pro minoritní akcionáře. Stále počítáme s tím, že PPF bude chtít akcie koupit, zbylé akcionáře vytěsnit a stáhnout firmu z burzy.

Valuační modely DDM a DCF ukazují na nižší férovou hodnotu, než kolik nabízí PPF. Model diskontovaných peněžních toků oceňuje Telefóniku CR na 280 CZK za akcii, model diskontovaných dividend oceňuje společnost na 265 CZK za akcii.

Z tohoto důvodu doporučujeme akcii Telefónica CR prodat na trhu za cenu, která by se měla pohybovat blízko 295 CZK. Alternativou je využít nabídku PPF. Toto řešení ale může trvat nějakou dobu bez naděje na kapitálový zisk během tohoto období.

Celá analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář