Telefónica CR - nová cílová cena

02.09.2013 6:39:05

Telefónica CR stále čelí několika významným výzvám, které limitují růstový potenciál akcií této společnosti. Naše doporučení Držet s cílovou cenou 311 CZK odráží jak zmíněné nejistoty, tak i nové informace z posledních týdnů, které jsou spíše mírně optimistické.

Výsledky za 2Q ukázaly, že nové tarify Free nevedly k výraznému zhoršení hospodaření. Průměrná útrata na smluvního zákazníka zůstala mezičtvrtletně nezměněna a tržby v mobilním segmentu klesly meziročně bez vlivu mobilních terminačních poplatků o 6,8 %, což se nijak nevymyká předchozím čtvrtletím.

Zavedení tarifů Free mělo za účel jednak stabilizovat hospodaření společnosti, ale také znesnadnit vstup nového operátora. Oba cíle se podle našeho názoru naplňují. Nové tarify by měly vést jednak ke stabilizaci tržeb v příštích několika kvartálech, ale také ke snížení provozních nákladů. Nové tarify také výrazně a náhle snížily ceny na mobilním telekomunikačním trhu, což může být překážkou (nebo alespoň komplikací) pro vstup nového operátora.

Aukce kmitočtů, do které se mohou zájemci přihlašovat do 30.9., pravděpodobně nepřinese jiné zájemce než 4 účastníky 1. aukce. Otázkou je, jestli aukce proběhne dle předem stanoveného harmonogramu. Telefónica CR totiž během konferenčního hovoru za 2Q bez dalších detailů uvedla, že zvažuje napadení podmínek aukce u soudu. To by znamenalo další oddálení aukce a tím pádem další překážku pro vstup nového operátora.

Hospodaření v budoucích letech by mělo být taženo primárně daty. To pramení zejména z rostoucí penetrace chytrých telefonů. Naopak hlasové služby co se příspěvku do tržeb týče podle našeho názoru budou hrát čím dál menší roli. Segment pevných linek by měl také záviset v čím dál větší míře na jiných než hlasových službách. Management například hodně očekává od služeb ICT. My očekáváme tempo růstu tohoto segmentu o 7 % ročně.

Obecně hodnotíme situaci Telefóniky CR jako lepší než před zveřejněním výsledků za 2Q, nicméně k tomu, abychom považovali situaci za dlouhodobě stabilizovanou, musí být známy výsledky aukce kmitočtů. Ta je jednoznačně největším rizikem a do té doby podle našeho názoru nebude mít akcie sílu nabrat výrazně rostoucí, ale ani  výrazně klesající trend.

Celá analýza ke stažení zde zde


Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář