Telefónica CR: Flash analýza výsledků za 4Q 2011

20.02.2012 12:21:19

Jak je u tohoto operátora zvykem, ani výsledky za 4. kvartál nevykázaly větší rozdíly oproti odhadům, u výnosů jsme viděli hodnoty téměř totožné s našimi i tržními odhady, mírně pod úrovní konsenzu se pohybovaly provozní náklady, ukazatel OIBDA tak mírně překonal odhady, větší překvapení nakonec čekalo investory u hodnoty čistého zisku, který odhady překonal již výrazněji. Překvapením bylo také oznámení v dividendové oblasti.

Výnosy v obou segmentech v podstatě nevykázaly žádné překvapení, výnosy ve fixním segmentu dosáhly za 4. kvartál 5,770 mld. Kč (-4,4%), při našem odhadu 5,795 mld. Kč a tržním konsenzu 5,693 mld. Kč. Vidíme, že výnosy sice stále klesají, ale poprvé za 3 roky bylo tempo růstu mírnější než 5%. Za stabilizací výnosů z tohoto segmentu stojí zejména pomalu rostoucí výnosy z pevného internetu (+1,4% y/y) a IT služeb (+18,8% y/y). Výnosy z tradičního přístupu do sítě klesly meziročně o 15,6%.

Mobilní segment také čelí postupnému poklesu výnosů, a to dokonce za 4Q významnějšímu, než pokles ve fixním segmentu. Mobilní výnosy dosáhly 6,581 mld. Kč (-7,9%  y/y), při našem odhadu 6,566 mld. Kč, a výší tržního konsenzu 6,615 mld. Kč.        V souladu s růstem počtu tarifních zákazníků mírně narostly výnosy ze stálých poplatků, znatelně však klesly výnosy z hovorného (-15,8%) a díky regulaci MTR výrazněji klesly také výnosy z propojení (-32% y/y).

Výnosy na Slovensku pokračují ve své progresi, po přepočtu dosáhly více než 1 mld. Kč, konkrétně 1,06 mld. Kč (+35,7% y/y). Dále roste ARPU z předplacených služeb, mírně však klesá ARPU z tarifních klientů. U obou těchto segmentů narostl počet klientů na celkových 1, 16 mil.

Celkové výnosy dosáhly 13,43 mld. Kč (-3,5% y/y), my jsme odhadovali 13,44 mld. Kč, tržní konsenzus 13,32 mld. Kč. Výnosy se tedy od našich odhadů lišily pouze minimálně. Mírně lepší výsledky vidíme v nákladech, jejich celková výše dosáhla 7,93 mld. Kč (-5,5% y/y). Pokles vykázaly všechny tři kategorie nákladů, náklady na dodávky -5,7% y/y, personální náklady -6,3% y/y, náklady na externí služby -3,3% y/y. Náš odhad nákladů činil 8,01 mld. Kč, nákladovou stránku hospodaření společnosti hodnotíme tedy mírně pozitivně.

Nad rámec našich odhadů se tedy díky lepšímu vývoji nákladů vyvíjel také ukazatel OIBDA, který dosáhl 5,84 mld. Kč (+1,2% y/y, náš odhad 5,74 mld. Kč). Tomuto ukazateli pomohl také výnos z prodeje aktiv ve výši cca 140 mil. Kč. Odpisy nepřekvapily, provozní zisk EBIT dosáhl 2,89 mld. Kč (+14,5% y/y, meziroční růst je způsoben zejména jednorázovým zvýšením odpisu v 4Q 2010). Překvapení vidíme také u čistého zisku, díky započtení daňové pohledávky v SR společnost vykázala nečekaně daňový výnos 50 mil. Kč, a tedy čistý zisk dosáhl 2,87 mld. Kč (+49,9% y/y).

Z celoročního pohledu tak společnost vykázala výnosy ve výši 52,47 mld. Kč (-5,7%), OIBDA 21,79 mld. Kč (-20,4%), OIBDA marži 41,6% (-7,7 p.b.), a čistý zisk 8,68 mld. Kč (-29,3%).

Z pohledu provozních ukazatelů pokračuje pokles počtu pevných linek na 1,292 mil, roste počet naked-ADSL připojení na 237,4 tis., v mobilním segmentu narostl počet klientů na 4,94 mil., kdy oba klientské segmenty vykázaly růst, počet tarifních klientů vzrostl na 3,05 mil., a počet klientů využívající pre-paid služby na 1,89 mil. Společnost opět snížila počet svých zaměstnanců, ke konci roku jich bylo celkem 6,88 tis.

Hlavním zdrojem pozitivní tržní reakce během pátečního obchodování (nakonec více než 7%) nebyly ani tak zveřejněné výsledky, ale zejména návrh „dividendy“ ve výši 40 Kč, přesněji dividendy 27 Kč na akcii a výplaty 13 Kč na akcii vlivem snížení vlastního jmění. I když došlo ke snížení dividendy, částka hotovosti, kterou obdrží akcionář, bude stejná jako v minulém roce, i když se očekávalo snížení. Navíc se představenstvo rozhodlo požádat valnou hromadu o povolení zpětného odkupu akcií až do výše 10% základního jmění. Telefónica CR má na účtu vlastního kapitálu dostatek prostředků pro zachování stejně vysoké výplaty hotovosti i po několik následujících let. Tento fakt by tak měl znamenat střednědobé potvrzení „dividendové“ politiky, ačkoliv bylo původně očekáváno spíše snižování dividendy. Tento krok tak kromě výrazné tržní reakce po zveřejnění výsledků bude podle našeho názoru představovat podporu pro akcie také ve střednědobém pohledu. Pro letošní rok byla opět dodržena zvyklost rozhodného dne pro dividendu a splatnosti dividendy v září, resp. říjnu. Valná hromada, která bude rozhodovat o případném zpětném odkupu akcií, je naplánována na 19. dubna 2012.

Pro rok 2012 si společnost stanovila své hospodářské cíle pouze v obecné rovině, v oblasti výnosů z podnikání plánuje „zlepšit trend oproti roku 2011“, u OIBDA marže předpokládá „mírný meziroční pokles“, v oblasti kapitálových výdajů byl stanoven strop 6,2 mld. Kč, letos činily kapitálové výdaje 5,6 mld. Kč.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář