Telefónica CR: Flash analýza výsledků za 3Q 2011

10.11.2011 18:44:05

Podobně jako v mnoha předchozích kvartálech ani v tom uplynulém nevykázala Telefónica CR oproti tržním odhadům téměř žádné překvapení. Vidíme mírně negativní překvapení ve fixním segmentu, naopak mírně pozitivní překvapení v mobilním segmentu. Pokračuje také pozitivní vývoj na Slovensku, které si udrželo růst počtu klientů a tržeb i provozní ziskovost. Telefónice se také stále daří kontrolovat své náklady, i když v tomto kvartále jsme očekávali vyšší snížení. K překonání odhadů na úrovni čistého zisku přispěl také jednorázový výnos z prodeje majetku. Celkově tedy výsledky hodnotíme vcelku neutrálně.

Výnosy ve fixním segmentu dosáhly za 3Q 5,536 mld. Kč (-7,5% y/y), což je hodnota mírně překonávající náš odhad, ovšem tržní odhad byl mírně vyšší. Oproti našemu odhadu překvapily zejména výnosy z propojení (v rámci tradičních hlasových služeb, kdy výnos činil 1,707 mld. Kč, náš odhad 1,561 mld. Kč). Jedinou rostoucí kategorií ve fixním segmentu byly podle očekávání výnosy z připojení k internetu, kde výnosy dosáhly 1,517 mld. Kč (+2,0% y/y). Mírně se zpomaluje pokles počtu pevných linek, jejich počet ke konci období byl 1601,9 tis. (-5,0% y/y).

V mobilním segmentu dosáhly celkové výnosy 6,620 mld. (-7,2% y/y), což překonává tržní a mírně i náš odhad. I zde vidíme meziroční pokles výnosů, ovšem mezikvartálně došlo k mírnému oživení. To má základ zejména v lepším vývoji v oblasti individuální klientely, v oblasti nabídky pro společnosti je stále patrný tlak konkurenčních operátorů. Pozitivně také hodnotíme pokračování růstu počtu klientů na 4,88 mil. Z jednotlivých oblastí segmentu vidíme pozitivní překvapení oproti našim odhadům zejména v ostatních výnosech a ve výnosech z prodeje zařízení, naopak výnosy z hlasových služeb na naše odhady nedosáhly. Tomu odpovídá i pokles ARPU z hlasových služeb, ARPU z ostatních služeb vykázal růst.

Výnosy na Slovensku dosáhly v přepočtu 945 mil. Kč, což je sice nižší hodnota než náš odhad 975 mil., nicméně i tak toto číslo znamená pokračování růstového trendu tržeb, podpořeného růstem počtu klientů, na 1,08 mil. Kč, na druhou stranu dopad tohoto růstu byl oslaben mírným poklesem ARPU. Slovensko také setrvává ve své ziskovosti na úrovni OIBDA, konkrétní údaj však společnost nezveřejnila.

Telefónica dále úspěšně kontroluje své náklady. I když pokles nebyl tak výrazný, jak jsme odhadovali, přesto vidíme meziroční pokles o cca 3% na 7,735 mld. Kč (-2,7% y/y). Z jednotlivých kategorií nákladů upoutá zejména pokles těch personálních o 10%. Výrazně naopak narostly náklady na prodej zboží (+32% y/y).

Provozní zisk OIBDA dosáhl 5,675 mld. Kč (-45,4% y/y, meziroční výrazný pokles tohoto a následujících ukazatelů je způsoben jednorázovým zrušením odpisu aktiv ve výši cca 4,3 mld. v loňském 3Q), což je hodnota v souladu s našimi odhady. Při vývoji tržeb v souladu s očekáváním a mírně horším vývoji nákladů dorovnal rozdíl na úrovni OIBDA výnos z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 178 mil. Kč, při našem předpokladu pouze 15 mil. Kč. Odpisy nepřinesly překvapení, provozní zisk dosáhl 2,765 mld. Kč (náš odhad 2,785 mld. Kč), čistý zisk nakonec společnost vykázala ve výši 2,205 mld. Kč (-63,3% y/y), což sice nedosahuje našeho odhadu 2,247 mld. Kč, ale překonává tržní odhad 2,169 mld. Kč.

Společnost při těchto výsledcích potvrdila svůj celoroční odhad poklesu upraveného provozního zisku OIBDA o 1% až 5%, vývoj tohoto ukazatele za 9M prozatím indikuje pokles o 6,1%. Pro splnění stanoveného cíle bude tedy potřebovat společnost dosáhnout 4Q OIBDA přibližně 7,75 mld. Kč, tedy výrazně více než loňských cca 5,8 mld. Kč. K naplnění tohoto cíle proto bude potřeba ve 4Q výraznější oživení, další úspory v nákladech, popř. vykázání nějaké mimořádné položky. Ke splnění celoročních cílů zůstáváme nadále spíše skeptičtí.

Jak patrno z výše uvedeného textu, v dnešních výsledcích vidíme pozitivní (mobilní segment) i negativní momenty (mírnější pokles nákladů), celkově však nevidíme větší odchylky od našich a tržních odhadů. Po zveřejnění výsledků do konce obchodování si akcie připsala růst přibližně 1%.

Vedle finančních výsledků oznámila společnost některé personální změny v dozorčí radě a vyčlenění dceřinné společnosti Internethome, s.r.o. ze společnosti Telefónica 02 Business Solutions. Vyčleněná společnost Internetohme by podle dnešních informací médií měla zastřešovat provoz wifi sítí na území ČR.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Videokomentář ke zveřejněným výsledkům hospodaření společnosti Telefónica CR za 3Q 2011 zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář