Telefónica CR: flash analýza výsledků za 2Q2012

25.07.2012 14:47:48

Společnost Telefónica Czech Republic dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 2Q2012, jež podle našeho názoru dopadly neutrálně až mírně pozitivně. Jak jsme odhadovali v naší predikci, došlo ke zpomalení tempa poklesu tržeb v České republice meziročně na
-5,1%, když ještě před rokem byl tento pokles -9,3%. I 2Q tohoto roku tedy potvrzuje, že propad tržeb zpomaluje, avšak bude ještě několik čtvrtletí pokračovat.

Pozitivní je vývoj zejména v mobilním segmentu, když tržby ve 2Q dosáhly 6,24 mld Kč (konsenzus 6,21 mld, Cyrrus 6,23 mld) a klesly tak meziročně o 4,0%, což je výrazné zlepšení v porovnání s minulým kvartálem -5% a před rokem -10,7%. Zlepšení je mimo jiné způsobeno silným nárůstem počtu zákazníků smluvních mobilních služeb o 5,3%. Ve fixním segmentu naopak ke zlepšení nedošlo, když meziroční míra poklesu tržeb dosáhla 6,5%, zatímco v minulém čtvrtletí to bylo -6,2%. V tomto segmentu pokračuje pokles počtu tradičních hlasových linek, naproti tomu ale roste počet zákazníků využívající služby vysokorychlostního internetu.

Tržby na Slovensku stále rostou dvouciferným tempem, když ve 2Q narostly mezikvartálně o 11,5%. Celkové výnosy z podnikání dosáhly 12,71 mld Kč při tržním očekávání 12,64 mld., my jsme očekávali 12,62 mld.

Na straně nákladů vykázaná čísla moc příznivá nejsou. Ač by Telefónica  CR měla snižovat náklady proporcionálně s poklesem tržeb, meziroční pokles nákladů činil pouze 0,3% (naše očekávání bylo -1,2%). Ovšem řada nákladů je spíše investicí do budoucna (např. oprava a údržba sítí a IT). Pozitivní je ale pokles personálních nákladů, což je odrazem snižování počtu zaměstnanců. Personální náklady klesly meziročně o 9,4% a mezičtvrtletně o 4,2%.

Nejdůležitější provozní ukazatel, kterým je upravená OIBDA, dosáhla výše 5,15 mld Kč, což implikuje upravenou marži 40,5%. Dle vyjádření managementu bude celoroční upravená OIBDA určitě nad 40% a dle výhledu na rok 2012 bude mírně nižší než v roce 2011 (43,7%). Čistý zisk dosáhl 1,63 mld Kč v porovnání s konsenzem 1,62 mld Kč a naším odhadem 1,57 mld Kč.

Management se také vyjádřil k probíhajícímu zpětnému nákupu vlastních akcií. Do 20.7. nakupili 1,73 mil. akcií v celkovém objemu 663 mil. Kč (průměrná cena 383,3 Kč). Tento nakoupený počet je 0,54% základního kapitálu, když původní plán na tento rok je 2%, maximálně však o dalších 1-2% více (celkem tedy maximálně 4% základního kapitálu). Podle managementu dojde k mírnému zrychlení odkupu v příštích měsících a k dokončení nákupu 2% akcií by mělo dojít někdy v listopadu nebo v prosinci. Větší nakoupený objem proto nelze letos očekávat. Rychlejší tempo odkupu by mohlo dodat akciím podporu.

V letošním roce nebude vzhledem k vysoké hotovostní pozici buyback financován dluhem, o způsobu financování v příštích letech (pokud bude buyback pokračovat) je podle managementu předčasné hovořit. To ovšem bude zásadní rozhodnutí, které ovlivní výši dividendy možná již v příštím roce.

Celá flash analýza výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář