Telefónica CR: Flash analýza výsledků za 2Q 2011

27.07.2011 18:46:08

Výsledky společnosti Telefónica Czech Republic tradičně nevykázaly větší překvapení. Výnosy v obou segmentech v ČR klesly v přibližně v souladu s našimi odhady. Mírně hůře než naše odhady se vyvíjela nákladová stránka hospodaření, proto u provozního zisku OIBDA vidíme větší ztrátu na naše odhady než u výnosů. Odpisy dopadly v rámci odhadů, na úrovni čistého zisku společnost opět ztrátu mírně snížila, díky menší než odhadované dani. Rozdíly oproti odhadům však  nejsou velké a celkově hodnotíme představené výsledky jen velmi mírně negativně.

Výnosy ve fixním segmentu dosáhly za 2. kvartál celkem 5,657 mld. Kč (-7,6%), my jsme odhadovali mírně méně, 5,616 mld. Kč. Poklesy vykázaly všechny kategorie výnosů kromě připojení k internetu. Výnosy z přístupu do sítě dosáhly 1,091 mld. Kč, kdy si ponechaly tempo poklesu shodné s 1Q, cca 17%, mezikvartálně došlo k mírnému růstu výnosů z propojení z důvodu oživení hlasového provozu, díky tomuto došlo q/q i ke zlepšení výnosů z tradičních hlasových služeb na 1,726 mld. Kč, meziročně však i tato kategorie klesá (-7,6%). Výnosy z internetu dosáhly 1,516 mld. Kč (+0,8%), tyto výnosy sice rostou, nicméně zpomalujícím tempem. Společnost si sice slibuje růst výnosů od nové platformy VDSL, její vliv se však prozatím nestačil projevit, a předpokládáme, že díky konkurenčním tlakům nenastane ve výnosech z internetu větší změna oproti současnému trendu. Výnosy z IT služeb a datových služeb dosáhly 495 mil. Kč, resp. 709 mil. Kč., v souladu s našimi odhady. Celkově dosáhl pevný segment výnosů mírně lepších než náš i tržní odhad, hodnotíme jej proto mírně pozitivně. Pokles výnosů v pevném segmentu byl pomalejší než v mobilním segmentu.

Mobilní segment sice mírně překonal náš odhad, na ten tržní však nedosáhl. Podobně jako v pevném zde vidíme meziroční pokles, nicméně mezikvartální mírné oživení. Výnosy ze služeb dosáhly 6,26 mld. Kč (-11,5% y/y), jejich složka hlasových služeb realizovala výnosy 4,496 mld. Kč (-14,5% y/y). Výnosy ze stálých poplatků mezikvartálně stagnují, meziročně jen mírně klesly, dosáhly 2,007 mld. Kč (2,9% y/y). Podobný vývoj přinesly výnosy z ostatních služeb, dosáhly 1,764 mld. Kč (-2,7% y/y). V rámci této kategorie vzrostly výnosy z mobilního internetu o 5,6%, což potvrzuje rostoucí užití této služby ze strany klientů. Výnosy za tento segment dosáhly 6,504 mld. Kč (-10,7% y/y).

Výnosy na Slovensku pokračují ve své růstové dynamice, nicméně tempo růstu výnosů zpomaluje. Celkově dosáhly přibližně 0,872 mld. Kč, hospodaření na Slovensku již je na úrovni OIBDA ziskové v řádu několika milionů eur. Počet klientů na Slovensku poprvé přesáhl 1 mil., růstem 41,5% y/y se jejich počet dostal na 1,003 mil.

Jak jsme předeslali, mírně vyšší než náš odhad byly vykázané náklady. Jejich celková výše dosáhla 8,033 mld. Kč (-3,4% y/y), my jsme odhadovali přibližně 7,920 mld. Kč. Náklady na dodávky dosáhly 3,257 mld. Kč (-8,4% y/y), za tímto meziročním poklesem stojí zejména regulovaný pokles MTR. Mezikvartálně došlo k růstu těchto nákladů s růstem hlasového provozu. Telefónica dále snižuje své personální náklady, ty dosáhly 1,569 mld. Kč (-9,2% y/y), při našem odhadu 1,600 mld. Kč. Náklady na externí služby narostly o 7,3% na celkových 2,953 mld. Kč, my jsme odhadovali 2,850 mld. Kč.

Se započtením méně významných položek dosáhl provozní zisk OIBDA 5,205 mld. Kč (-11,2% y/y), při našem odhadu 5,319 mld. Kč. Tato výše znamená OIBDA marži 39,9%, což znamená meziroční pokles o 1,9 proc. bodu, mezikvartálně růst 0,6 proc. bodu. Provozní zisk EBIT dosáhl 2,287 mld. Kč (-20,9% y/y), při našem odhadu 2,439 mld. Kč. Čistý společnost vykázala ve výši 1,871 mld. Kč (-20,1% y/y), což je o něco méně než náš odhad 1,927 mld. Kč.

V oblasti provozních ukazatelů pozitivně hodnotíme další růst počtu mobilních klientů, jejich celková výše dosáhla 4,868 mld. (+0,5% y/y). Pokračuje pokles počtu pevných linek, přibližně konstantním tempem mírně pod 6%, ke konci 2Q společnost vykázala celkem 1,611 mld. pevných linek. Stále roste počet připojení ADSL, celkem na 761,7 tis přípojek (+8,5% y/y), roste také počet naked-ADSL, ten dosáhl 198,2 tis. (+72,7% y/y).

Celkově jak z textu výše patrno, nepřinesly dnešní výsledky větší překvapení a hospodaření společnosti vykazuje dříve známé trendy, mírným překvapením je kvartální oživení výnosů z hovorného v obou segmentech, nicméně nepředpokládáme, že by tento vývoj indikoval změnu trendu. Potvrzují se rostoucí výnosy z internetu v obou segmentech, nikoliv však zrychlujícím tempem. Telefónica CR potvrdila svůj hospodářský cíl poklesu OIBDA (v jeho upravené formě) o 1% až 5%, tento cíl považujeme za splnitelný. Při poklesu výnosů v obou segmentech v ČR by k jeho naplnění měl přispět růst výnosů na Slovensku a další úspory v nákladech. 

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář