Telefónica CR: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2013

05.11.2013 16:19:17

Výsledky společnosti Telefónica Czech Republic za 3Q probíhaly podle našeho očekávání, tedy ve stínu dnes ráno oznámené akvizice majoritního podílu ve firmě společností PPF. Ta koupila 65,9 % podíl za přibližně 2,5 mld. EUR a Telefónica si ponechala 4,9 %. Pokud transakci schválí Evropská komise, PPF učiní oficiálně do jednoho měsíce nabídku na odkup zbývajících akcií od minoritních akcionářů.

Samotné výsledky hodnotíme neutrálně až mírně negativně vlivem rychlejšího poklesu tržeb v mobilní segmentu. To bylo ale kompenzováno na straně nákladů, proto celková čísla dopadla spíše v souladu s očekáváním.

Mobilní výnosy bez vlivu terminací za 3Q zrychlily propad na meziroční tempo -10 % po poklesu -6,8 % ve 2Q. Důvodem je zejména pokles hlasových služeb (y-y -18,4 %). Tento vliv byl částečně kompenzován tržbami za internet a data (y-y +27,2 %). Celkové tržby včetně mobilních terminací dosáhly 5,37 miliard CZK (-13,2 % y-y). Výnosy v pevném segmentu poklesly meziročně o 3,9 % po poklesu o 2,8 % v 2Q.

Pokles tržeb v mobilním segmentu je způsoben zejména tlakem na ceny v business segmentu. Ten prochází podobnou fází poklesu cen jako rezidentní segment s tarify Free v 2Q. Právě business segment tak nejvíce negativně přispěl k poklesu průměrné útraty na zákazníka smluvních služeb (ARPU). Tento ukazatel klesl ve 3Q na 428 CZK, zatímco v 1Q a 2Q byl ukazatel na 450 CZK.

Na straně nákladů lze pozorovat klesající tendenci na všech úrovních. Nejvíce meziročně klesly osobní náklady o 8,1 % (-341 mil. CZK) a náklady na marketing o 7,7 % (-66 mil. CZK). Pokles osobních nákladů byl zejména způsoben meziročním poklesem počtu zaměstnanců o 12 % ( - 782 zaměstnanců). Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i v příštích kvartálech bez ohledu na většinového majitele společnosti.

Na konferenčním hovoru management naznačil, že nový majitel by mohl přistoupit k vyšší míře zadlužení na úroveň, jaká je obvyklá pro telekomunikační sektor v regionu. To by v realitě mohlo znamenat podstatnou změnu kapitálové struktury.

Celá flash anlýza ke stažení zde zde


Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář