Telefónica CR: flash analýza výsledků hospodaření za 1Q2012

10.05.2012 13:37:40

Společnost Telefónica Czech Republic zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q. Jak si již investoři museli za poslední kvartály zvyknout, firmě klesají tržby, ač se v uplynulém čtvrtletí tempo poklesu snížilo již 3.kvartál po sobě. Trhy i my jsme s poklesem tržeb počítali, nicméně ne s tak velikým. Naopak výše upraveného ukazatele OIBDA trh příjemně překvapila, zatímco náš odhad byl mírně vyšší než zveřejněné číslo. OIBDA byla mimo jiné ovlivněna jednorázovým výnosem 200 mil. Kč za prodej 80% podílu v dceřiné společnosti Informační linky a.s. Provozní zisk dosáhl 1,9 mld Kč, což je přibližně o 100 mil méně než odhad trhu i náš. Vzhledem k nižší efektivní daňové sazbě v 1Q byl ale vykázaný čistý zisk v souladu s naším odhadem.

Společnost během konferenčního hovoru několikrát akcentovala zmírňující se tempo poklesu výnosů z podnikání, které v prvním kvartále dosáhlo YoY -3,2%. To je sice pozitivní, nicméně to podle našeho názoru nezastaví erozi tržeb ve střednědobém horizontu. Výnosy v pevném segmentu klesly meziročně o 6,2% a v mobilním segmentu o 5,0%. Naopak tržby na Slovensku pokračovaly v prudkém růstu o 24,1% YoY. Právě Slovensko spolu s komplexním poskytováním komunikačních a informačních služeb ICT a poskytováním internetu se do budoucna jeví jako hlavní růstové segmenty. Od 1.července budou tržby již po několikáté v posledních letech negativně ovlivněny dalším regulatorním snížením mobilních terminačních poplatků o 33% na 0,72 Kč.

Na straně nákladů firma deklaruje snahu snižovat provozní náklady a tím kompenzovat pokles tržeb. V 1Q nicméně firma zaznamenala YoY růst nákladů v souladu s naší predikcí (ačkoli růst byl ve skutečnosti mírně nižší), což bylo způsobeno zejména vyššími marketingovými náklady (+15% YoY) na podporu prodeje smartphonů a náklady na opravy a údržbu sítí a IT (+17% YoY), které vznikly v důsledky outsourcingu IT služeb.

Vedení společnosti také během konferenčního hovoru potvrdilo, že během letošního roku odkoupí až 2% akcií. Aktuálně vyjednávají s brokerem, který by měl tento obchod realizovat. Management také naznačil, že celý proces je v mírném časovém předstihu a podle našeho názoru může odkup začít i s ohledem na aktuálně nízkou cenu akcie již na konci 2Q.

Aukce kmitočtů po uvolněném analogovém vysílání, která proběhne někdy v průběhu 1Q13, podle managementu nepředstavuje pro firmu velkou hrozbu. Prozatím neregistrují silnou poptávku po uvolněné frekvenci od velkých hráčů z důvodu vysoké saturace trhu. Zájemci by mohli vzejít spíše z menších alternativních operátorů, jimž je ale odstrašujícím příkladem krachující operátor U:fon.

Letos maturující privátní emisi dluhopisů bude firma pravděpodobně refinancovat. Prozatím probíhají jednání a management se vyjádřil ve smyslu, že zdravá bilance (myšleno dostatek cashe a silné FCFF) by měla firmě zajistit atraktivní úrokové podmínky.

Výsledky hodnotíme jako neutrální, když horší než očekávané tržby jsou kompenzovány konkrétním vyjádřením managementu ohledně odkupu akcií, a to že celý proces je v mírném časovém předstihu. Pozitivní informací je také potvrzení odhadů na letošní rok i přes horší tržby. K budoucím dividendám management řekl, že se bude rozhodovat vždy na roční bázi.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář