Siemens: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

27.01.2015 13:05:45

Za poslední kvartál loňského kalendářního roku dokázal Siemens vygenerovat výnosy v objemu 17,42 mld. EUR, což mírně překonalo tržní očekávání nastavené na 17,25 mld. EUR. 

Nejsilnější výkonnost předvedla divize Digital Factory zabývající se mimo jiné automatizačními systémy. Došlo zde k meziročnímu růstu výnosů o 8 % na 2,38 mld. EUR navíc při posílení provozních marží z 17,8 % na 19,4 %. Tato divize tak svou ziskovostí předstihla divizi Healthcare, která dlouhodobě platila za divizi Siemens s nejvyššími maržemi. V uplynulém kvartálu zde však provozní marže kvůli nepříznivému prodejnímu mixu a nárůstu R&D nákladů poklesla z 17,6 % na 14,5 %. Takto nízká marže je navíc pod standardním cílem marží, který je u této divize vedením stanoven na 15-19 %.

Další divizí, která představila slabší čísla, je Power & Gas. Výnosy klesly v meziročním srovnání o 3 % na 2,89 mld. EUR. Horší však je snížení provozních marží na 11,3 % z loňských 18,2 %, díky čemuž se provozní zisk v této divizi snížil o 39 % y/y na 0,33 mld. EUR. Kromě vyšších provozních nákladů se na poklesu ziskovosti nadále podepisuje neutěšená situace na evropském energetickém trhu, kde kvůli stále vysokým nevyužitým výrobním kapacitám klesá poptávka po produkci divize Power & Gas a zároveň roste tlak na její ceny.

Obdobně jako u segmentu Healthcare se i marže u Power & Gas vyvíjely pod střední hodnotou managementem stanoveného rozmezí. Konkrétně zde jde o pásmo 11-15 %. Divize s dříve nejvyššími maržemi tak nyní patří naopak k problematickým segmentům hospodaření Siemens a je jasné, že právě na ně se bude muset vedení v následujících kvartálech více zaměřit. Výnosy i marže u zbývajících šesti nezmíněných divizí se vyvíjely spíše pozitivně v porovnání s 4Q13, čímž byla kompenzována negativní čísla u Healthcare a Power & Gas.

Nutno podotknout, že obtíže v divizích napojených na energetiku se všeobecně očekávaly. Dokonce se kvůli nim spekulovalo i o případném přehodnocení v současnosti platného výhledu na letošní rok. Nic takového však management neudělal a nadále počítá s pouhou stagnací celkových výnosů při růstu přijatých objednávek. Čistý zisk by se měl i přes stagnaci na výnosech silněji zvýšit a to minimálně o 15 % z loňských 6,37 mld. EUR. Příčinou však nebudou silnější marže ale výnosy z prodeje nejádrových aktiv.

Akcie Siemens reagují na nové informace oslabením o 3 % pod 100 EUR. Negativní reakce je vyvolána problémy v divizích Power & Gas a Healthcare, ač konsolidované výsledky dopadly spíše nad očekávání trhu. Součástí celoročního plánu je i udržení průměrné provozní ziskovosti průmyslových divizí v pásmu 10-11 %, což je splnitelné jen za předpokladu dalšího nezhoršování situace ve výše popsaných segmentech.  

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (417,88 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář