Siemens: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

07.11.2014 8:33:47

Siemens svými hospodářskými výsledky za uplynulý kvartál víceméně splnil očekávání trhu. Celkové výnosy poklesly o 2,7 % y/y na odhadovaných 20,6 mld. EUR. Nejsilnější divize firmy, a sice Energy zaznamenala meziroční pokles výnosů o 2 % na 7,1 mld. EUR. Došlo zde navíc i k meziročnímu poklesu přijatých objednávek, a to o 5 % y/y na 7,1 mld. EUR. Negativní vývoj doznaly i provozní marže, které se snížily z loňských 7,6 % na současných 5,7 %. Potvrdily se tak naše obavy, že to bude právě energetická divize, která bude nepříznivě ovlivňovat hospodářské výsledky celé společnosti.

Druhá nejvýznamnější divize, Infrastructure & Cities, však na výnosech v meziročním srovnání posílila. Konkrétně šlo o 4% y/y růst na 5,4 mld. EUR. Tato divize by přitom měla pozitivně přispívat do hospodaření firmy i v dalších kvartálech, a to vzhledem k výraznému 22% y/y nárůstu přijatých objednávek. Na rozdíl od Energy divize zde za 3Q letošního roku došlo k meziročnímu růstu provozních marží, konkrétně o 5,7 pb na 8,9 %. 
Další divize jako Healthcare a Industry doznaly také uspokojivých výsledků, přičemž výrazně pozitivní vývoj byl k vidění hlavně na provozních maržích druhé zmíněné. Zde totiž došlo ke zlepšení ziskovosti z loňských 7,8 % na současných 14,5 %. To byl také hlavní důvod, který stál za vyšší než očekávanou úrovní provozního zisku celé společnosti.
Spolu s výsledky za 3Q byl managementem představen i částečný výhled na celý příští rok. Celkové výnosy by měly zůstat beze změny s tím, že podmínky na trhu zůstávají nadále poměrně náročné. Očekávaná stagnace výnosů působí negativně vzhledem k tomu, že trh dosud očekává 7,7% y/y růst. Určitý nesoulad může pramenit z toho, že management svůj výhled pravděpodobně očistil o pozitivní dopad již sjednaných akvizic.
Velmi vysokých provozních marží by měla nadále dosahovat divize Industrial, vedení předpokládá úrovně kolem 10-11 %. Čistý zisk Siemens by měl být podpořen pokračujícími divesticemi, přičemž další prodeje budou probíhat zejména u aktiv napojených na zdravotnický sektor. Výtěžek z těchto prodejů bude použit na akvizice aktiv v energetice.
Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (490,90 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář