Schneider Electric: Flash analýza výsledků hospodaření za 2H/2014

19.02.2015 14:39:27

Hned po prvním pohledu na výše uvedenou tabulku je zřejmé, že se společnosti podařilo svými hospodářskými výsledky příjemně překvapit své akcionáře. 

Celkové výnosy se za 2H zvýšily o 9,2 % y/y na 13,2 mld. EUR. Hlavním tahounem tohoto růstu byla nejvýznamnější divize Schneider Electric, a sice Buildings & Partner, u které došlo k navýšení výnosů na 5,7 mld. EUR při organickém růstu o 3,5 % y/y. Příznivý vývoj zaznamenala i divize Industry s výnosy na 2,8 mld. EUR, což po očištění o dopady akvizic znamená meziroční nárůst o 3,6 % y/y. Negativní vývoj je naopak patrný u divize Infrastructure, jejíž organické výnosy poklesly o 2,4 % na 2,9 mld. EUR.

Z geografického hlediska se firmě za 2H nejvíce dařilo v regionu Severní Ameriky, kde celkové výnosy vzrostly na 3,4 mld. EUR, což po očištění o dopady akvizic znamená 4,7 % meziroční růst. Na zde realizovaných silných výsledcích se pozitivně podepsal zejména pokračující nárůst stavební a průmyslové aktivity. Dle očekávání byla reportována slabá čísla za region západní Evropy, kde je nadále cítit neochota energetických společností pouštět se do větších investic. Konkrétně zde došlo k poklesu organických výnosů o 1 % y/y na 3,5 mld. EUR. Díky silné regionální diverzifikaci však nízká evropská poptávka neznamená pro firmu žádnou tragédii.

Na druhé straně znamená působnost na mnoha trzích i nutnost počítat s vlivy většího počtu měn. Za první pololetí na firmu negativně dolehla silná úroveň eura. Ve druhém pololetí však již naopak slabé euro pozitivně přispívalo do výkonnosti firmy. Tento vliv byl dokonce tak silný, že i více než kompenzoval ztráty vyplývající z propadu hodnoty rublu.

Akcionáři společnosti jsou zvyklí na průběžné navyšování vyplácené dividendy a i nyní se dočkali. Management navrhuje posílit dividendu z loňských 1,448 EUR na 1,92 EUR, což o 2 eurocenty překonalo tržní očekávání. Zároveň by měl být autorizován i dvouletý program odkupu vlastních akcií v objemu 1-1,5 mld. EUR.  Vedení se přitom zavázalo, že dividendy nebudou v dohledné době klesat. Financovány by měly být navýšením provozní efektivity, poklesem akviziční aktivity a rozprodejem nepotřebných aktiv.

Co se týče letošního roku, počítá management s dalším růstem v Severní Americe při stabilním vývoji v západní Evropě. Situace v Číně by se po slabším začátku v letošním roce měla postupně výrazněji zlepšovat. Celkové organické výnosy by se tak v roce 2015 měly mírně zvýšit, přičemž je počítáno s posílením marží. 

I přes mnoho rizik se firmě podařilo naplnit své cíle a dokonce překonat tržní očekávání. Velmi příznivou zprávou pro akcionáře je indikace ustoupení od agresivní akviziční politiky a zaměření se na výplatu dividend a buyback. Akcie Schneider Electric na report dobrých čísel i příznivého výhledu reagují posílením o 2,5 % na 71,8 EUR.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (413,33 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář