Philips: Predikce hospodářských výsledků za 1Q 2014

17.04.2014 14:56:53

Tržní konsenzus očekává tržby ve výši 5,17 mld. EUR, což je o 2 % méně než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější vliv by měl mít sektor zdravotnických zařízení, který by se měl jen těsně udržet v jednociferném meziročním poklesu. Zdravotnický sektor, který tvoří asi 40 % tržeb společnosti, je pod tlakem konsolidace zdravotnictví v USA a úsporných státních rozpočtů ve většině evropských zemí.

Meziroční pokles tržeb naznačili i členové vedení společnosti na různých konferencích a rozhovorech, trh by proto neměl být realitou překvapen. Vzhledem k tomu, že akcie se pohybuje na úrovních po minulých výsledcích, trh částečně počítá i s možností profit warningu. Nejdůležitější tedy bude, jaký dá management výhled do zbytku roku.

Očekávaný meziroční pokles EBITDA o 17 % bude pravděpodobně způsoben zejména zaúčtováním měnových ztrát a náklady na uzavření továrny v USA, naproti tomu by měl management opět pokročit v úsporách nákladů, které jsou aktuálně nejvýznamnějším faktorem, který by mohl vrátit firmu do meziročního růstu provozního zisku.

Dlouhodobě pozitivním faktorem je zaměření strategie více směrem k rozvojovým trhům – zejména k Číně a Střednímu východu – jak organicky, tak i anorganicky (březnový nákup firmy General Lighting Corporation), a také rostoucí důraz na integrovaná osvětlovací řešení (nejen prodej žárovek).

Od managementu lze očekávat opět opatrný komentář směrem ke zbytku roku, který by ale neměl trhy překvapit. Pozitivní reakci lze očekávat v případě, že by nedošlo k profit warningu a zároveň by management naznačil alespoň mírně optimističtější pohled na zbytek roku v porovnání s komentáři za 1Q.

Celá analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář