Pegas Nonwovens: změna cílové ceny a investičního doporučení

19.11.2009 8:08:35

Přehled změny cílové ceny a doporučení

Poslední aktualizaci naší analýzy jsme vydali v dubnu tohoto roku, s cílovou cenou 455 Kč a doporučením „koupit", kdy celkové výhledy světové ekonomiky, cen komodit a trhu s netkanými textiliemi byly horší než je tomu v současné době. Od té doby společnost zveřejnila dvojí kvartální výsledky hospodaření, které poskytly několik nových informací o hospodaření firmy. Po výsledcích za 2. kvartál (27. srpna t.r.) jsme z důvodu růstu ceny akcie za předchozí měsíce k úrovním v okolí naší cílové ceny snížili doporučení „koupit" na nové „držet", při zachování cílové ceny. Hlavními důvody, které stojí za současnou revizí naší cílové ceny a doporučení jsou postupné změny na trhu s komoditami, polymery a netkanými textiliemi, a aktualizované výhledy hospodaření a ekonomické situace firmy. Změn doznal také model ocenění.

Pro společnost stále dlouhodobě platí to, že „roste s trhem". Pegas neměl a předpokládáme že nebude mít problémy s prodejem fyzického objemu své produkce (až na krátkou výjimku s nástupem krize), hospodaření je dlouhodobě z největší části ovlivněno změnami cen surovin a produkce, při relativně konstantní výrobní kapacitě (navyšované pouze otevíráním nových linek). Současné výrazné změny v makroekonomickém prostředí České republiky a celé Evropy nezanechávají v množstevní poptávce po netkaných textiliích větší následky, kdy spotřeba v oblasti hygienického a zdravotnického použití (kam směřuje největší část objemu produkce) vykazuje stabilní chování nezávislé na ekonomickém cyklu. Krize však dopadá na sektor strojírenství a stavebnictví, kam také směřuje část produkce společnosti. To má za následek přesun kapacit do prvně jmenovaných oborů a tlak na prodejní ceny produkce. Krize tak na společnost dopadá zejména prostřednictvím kolísání cen vstupů a produkce.

Změny v našem pohledu na společnost nejsou zásadně velké a jsou zejména odrazem vývoje na trhu polymerů a netkaných textilií. I přesto že zatím není definitivně rozhodnuto o otevření další linky, tak očekáváme kladné rozhodnutí, ovšem mírně jsme snížili odhadovanou kapacitu nové linky a také ukazatele tržeb a EBITDA. Do ocenění se naopak pozitivně projevil např. pokles diskontní míry

Na základě výstupu modelu DCF proto zvyšujeme původní cílovou cenu akcie 455 Kč, a pro akcie Pegas Nonwovens stanovujeme novou cílovou cenu ve výši 473 Kč. Původní cílovou cenu tedy zvyšujeme o 4%. Nová cílová cena znamená 13% prémii k současné tržní ceně, proto naše doporučení „držet" zvyšujeme na „akumulovat".

Plné znění analýzy ke stažení zde zde.

 

 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář