Pegas Nonwovens - změna cílové ceny a doporučení

21.06.2010 5:26:34

Od naší poslední analýzy společnost zveřejnila několikeré výsledky a oznámila (očekávané) rozhodnutí o nové výrobní lince. Oproti našim odhadům se změnila situace na trhu s komoditami, resp. polymery, včetně dopadů na trh netkaných textilií. Faktory, které jsou hlavním důvodem revize naší cílové ceny a investičního doporučení jsou následující:- nová výrobní linka - Společnost již dříve avizovala záměr nové linky, v březnu t.r. učinila definitivní rozhodnutí o její výstavbě. Nová linka bude nejmodernější z dosavadních linek a bude se specializovat na vývoj technologicky pokročilých materiálů. Maximální roční kapacita linky je firmou udávána na 20 tis. tun, což je kapacita vyšší než jsme uvažovali v našich předchozích predikcích, vyšší jsou také předpokládané kapitálové výdaje, až 50 mil. eur po dobu 3 let.- Aktuální ocenění společnosti je závislé na změnách v našich odhadech vývoje cen polymerů a netkaných textilií, oproti našemu předchozímu odhadu narostly ceny polymerů více, než jsme odhadovali, tyto změny promlouvají do hospodaření společnosti v oblasti nákladů a následně také v oblasti tržeb. Změny v odhadech jsme provedli také v personálních nákladech nebo v ostatních provozních nákladech.- Změn doznaly také parametry modelu ocenění, na trzích došlo ke snížení vnímání rizikovosti, což se odrazilo ve snížení diskontního faktoru, k poklesu vážených nákladů kapitálu WACC přispělo také snížení zadlužení společnosti.Po výše shrnutých změnách v našem pohledu na společnost, stanovujeme novou roční cílovou cenu společnosti Pegas Nonwovens SA na 569 Kč. Vzhledem k poslednímu závěrečnému kurzu akcie 420 Kč znamená naše cílová cena 35 % prémii, tj. naše investiční doporučení dle metodiky uvedené v závěru zní „koupit" („buy"). Tímto jsme naši původní cenu 473 Kč z 19.11. 2009  zvýšili o přibližně 20 %.

 

 

Plné znění analýzy ke staženi zde zde

 

 

 

 

 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář