Pegas Nonwovens: změna cílové ceny

09.02.2011 10:30:54

Od vydání naší poslední analýzy došlo k postupným změnám v ekonomice regionu, podobně jako dalšímu vývoji dostál trh s ropou a polymery, což se následně promítá do hospodaření společnosti. Celkové změny v hospodaření však nejsou radikální, na trhu jsme nezaznamenali tak výrazné změny, jako během krize. Proto ani nejsou naše změny v budoucích odhadech hospodaření společnosti příliš velké. Změnily se také podmínky v oblasti vnímání rizikovosti finančních trhů, což také hraje roli ve změně našeho ocenění společnosti.

Od naší poslední analýzy (v červnu 2010) společnost zveřejnila dvojí výsledky hospodaření, ty za 2. kvartál dopadly hůře než jsme odhadovali, výsledky za 3Q naopak překvapily pozitivně. Obojí výsledky však byly v souladu s cílem společnosti v oblasti EBITDA, tj. meziroční FY pokles ne větší než 10%. Podle našich odhadů by tento cíl měl být pro firmu splnitelný, zda-li tomu tak bude se dozvíme při zveřejnění FY výsledků dne 17. března 2011.

 V našem modelu DCF nyní počítáme s odhady na roční bázi až do roku 2020 (dříve 2015), v tomto časovém intervalu nad rámec původní analýzy odhadujeme také výstavbu nové (v pořadí desáté) výrobní linky. Základní „vzorec“ firmy však zůstává neměnný, tím je zejména závislost ukazatelů hospodaření na výrobní kapacitě a cenách vstupů a výstupů, které se ovlivňují působením známého „pass-through“ mechanismu, tj. v zásadě zpoždění projevu výkyvů v ceně polymerů do cen finální produkce a rychlejší promítnutí do cen surovin.

Po výše shrnutých změnách v našem pohledu na společnost, stanovujeme novou roční  cílovou cenu společnosti Pegas Nonwovens SA na 534 . Vzhledem k poslednímu závěrečnému kurzu akcie 455 Kč znamená naše cílová cena 17% prémii, tj. naše investiční doporučení zní „koupit“ („buy“). Tímto jsme naši původní cenu 569 Kč z 21.6. 2010  snížili o přibližně 6%.

Kompletní znění analýzy ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář