Pegas Nonwovens: změna cílové ceny

15.04.2009 6:10:40

Od data naší poslední analýzy (červenec 2008)  se výrazně změnily tržní podmínky, jak pro samotnou společnost Pegas, tak zejména ve světové ekonomice. Uzavřel se také další fiskální rok a společnost představila v souvislosti se změnami v ekonomickém prostředí nové výhledy svého hospodaření. Důvody, které nás vedly k aktualizaci analýzy a změně cílové ceny, jsou tedy tyto:

-          Změny ve světové ekonomice a dopad na trh polymerů a netkaných textilií. Díky světové krizi výrazně klesla za posledního cca půl roku cena ropy, od které se odvíjí ceny polymerů, co by hlavní výrobní suroviny společnosti. Od ceny polymerů se také následně odvíjí ceny finální produkce netkaných textilií. Oba tyto faktory sehrávají v hospodaření společnosti významnou roli. Na jedné straně tak ceny ropy sice snižují náklady na vstupní suroviny (polymery), na druhé straně však s časovým zpožděním způsobuje tento pokles také tlak na pokles tržeb. Změny na trhu s ropou ovlivnily přehodnocení našich odhadů směrem dolů.

-          Vývoj kurzu koruny k euru. Společnosti účtuje v eurech, ovšem některé náklady vede v českých korunách. Dále také společnost používá úrokové swapy, jejichž hodnota se při kurzových změnách mění a významně tak ovlivňuje hospodaření společnosti. Za cca první polovinu roku 2008 společnosti díky posilující koruně realizovala výrazné kurzové zisky (stejně jako ze předchozí rok), v druhé polovině roku 2008 naopak koruna výrazně ztrácela, takže za celý rok vykázala společnost kurzové ztráty. Pro příští roky předpokládáme opět postupné posilování koruny k euru, tj. předpokládáme realizaci kurzových zisků.

-          Zveřejnění výsledků hospodaření za rok 2008. Společnost zveřejnila své výsledky hospodaření za rok 2008 a  aktuální výhled hospodaření pro rok 2009. Společnost zveřejnila svůj výhled poklesu provozního zisku před odpisy EBITDA pro rok 2009, kdy předpokládá pokles o ne více než 10%.

-          Změny v parametrech oceňovacího modelu. Aktualizovali jsme také vstupní parametry oceňovacího modelu (bezrizikovou sazbu, diskontní míry, atd.), a to na základě aktuálně platných hodnot. V samotném modelu ocenění nebyly provedeny žádné zásadní změny.


Na základě výše shrnutých a v analýze diskutovaných vlivů, tedy novou cílovou cenu akcie společnosti Pegas Nonwovens stanovujeme na 455 Kč, čímž jsme naši původní cílovou cenu 595 Kč snížili o 23 %. Vzhledem k aktuální tržní ceně znamená naše cílová cena prémii ve výši 66%, proto pro akcie společnosti Pegas Nonwovens ponecháváme investiční doporučení na stupni „koupit".

 

 

Celý dokument ke stažení zde: PEGAS_APRIL_2009.pdf PEGAS_APRIL_2009.pdf

 

 

 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář