Pegas Nonwovens: Rozšířená flash analýza výsledků za 2Q 2014

28.08.2014 14:56:33

Pegas Nonwovnes dnes zveřejnil hospodářské výsledky za 2Q, resp. 1H letošního roku, které na provozní úrovni dopadly výrazněji pod naše i tržní očekávání.

Za druhé čtvrtletí firma vyprodukovala 24,7 tisíc tun netkaných textilií, což znamená 13% meziroční nárůst a zároveň mezikvartální stagnaci. Nárůst oproti 2Q loňského roku je dán spuštěním první egyptské výrobní linky, která je dle vyjádření managementu již v plném provozu a její efektivita je naprosto srovnatelná s efektivitou nejmodernějších výrobních linek v České republice. Vzhledem k tomu, že výroba v Egyptě byla spuštěna v průběhu třetího čtvrtletí loňského roku, bude příští kvartál posledním, ve kterém uvidíme v meziročním srovnání silnější dopad tohoto rozšíření výroby.

Ač byla výroba za uplynulý kvartál na poměrně slušných úrovních, nestačila na námi očekávaných 25,2 tisíce tun. Příčinou byl vyšší počet odstávek výrobních linek kvůli jejich údržbě. Zejména kvůli tomuto vlivu, tak zaostala za odhady i úroveň výnosů. Zde jsme predikovali růst o 16,1 % y/y na 55,87 mil. EUR, realitou však bylo navýšení výnosů jen o 9,3 % y/y na 52,59 mil. EUR, což bylo i pod očekáváním celého trhu.

Celkové provozní náklady dosáhly za 2Q úrovně 42,7 mil. EUR, což znamená 9,4% meziroční nárůst. Obdobně jako u výnosů byl nárůst způsoben vyšší výrobou z důvodu egyptské expanze. Tradičně největší položkou provozních nákladů je spotřeba materiálu a služeb, která tvoří zhruba 94 % celkového objemu těchto nákladů. Za 2Q došlo k navýšení nákladů na spotřebu materiálu a služeb o 10 % y/y na 39,8 mil. EUR.

Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou na provozní úrovni jsou s 6% podílem osobní náklady. Ty se za 2Q na první pohled poměrně překvapivě snížily o 9 % y/y na 2,3 mil. EUR, přičemž se vzhledem k nárůstu výroby a s tím spojenému zvýšení počtu zaměstnanců dal čekat naopak růst o odhadovaných 5 % y/y na 2,7 mil. EUR. Nesoulad byl způsoben měnovými vlivy, kdy po intervenci ČNB razantně oslabila česká koruna, čímž byl vymazán případný eurový nárůst této položky. Pokud bychom sledovali osobní náklady v lokálních měnách, zvedly by se dle managementu osobní náklady za 1H o 6,9 % y/y na 5,78 mil. EUR.

Kompletní rozšířená flash analýza ke stažení zde. zde. (598,07 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář