Pegas Nonwovens: Rozšířená flash analýza výsledků za 1Q 2014

29.05.2014 11:17:12

Podle očekávání se na dnes zveřejněných výsledcích silně pozitivně podepsalo již plné zprovoznění egyptské výrobní linky. Výroba vzrostla o 16,2 % y/y na celkových 24,9 tisíce tun. Nadále přitom předpokládáme, že se i během následujících kvartálů podaří udržet výrobu poblíž maximální výrobní kapacity. Nejrizikovějším přitom bývá období letních bouřek, ve kterém se objevují výpadky proudu a s tím spojené i přerušení výroby. Význam tohoto faktoru dokládá i loňský rok, kdy nebyly naplněny výrobní cíle právě i kvůli častým problémům s elektrickou energií.

Kromě výroby stojí za nárůstem výnosů překvapivě výrazný odprodej zásob hotových výrobků z českých skladů společnosti. Byl zde tak k vidění opačný vývoj než v Egyptě, kde byly naopak zásoby produkce budovány.

Celkové výnosy společnosti kvůli dobré úrovni jak výroby, tak prodejů vzrostly o 17,8 % y/y na 58,8 mil. EUR, což překonalo očekávání naše i trhu. Určitou kaňkou na tomto úspěchu však je, že sklady jsou nyní na velmi nízké úrovni a v rámci nutnosti zajistit flexibilní chod provozu firmy, bude nutné je znovu doplnit. Projevit by se to přitom mělo již na výsledcích za druhé čtvrtletí, kde pravděpodobně dojde k mezikvartálnímu poklesu provozních marží. Konkrétní dopad bude záležet na tom, jak intenzivně budou zásoby doplňovány, přičemž neočekáváme žádný dramatický vývoj, spíše kontinuální růst na běžnou úroveň.

Vzhledem k povaze výroby je nejvýznamnější položkou provozních nákladů spotřeba materiálu a služeb (pravidelně nad 90 % celkových provozních nákladů). Za 1Q letošního roku vzrostly náklady spojené se spotřebou materiálu a služeb o 17,4 % y/y na 44 mil. EUR. Navýšení jde na vrub silnější výrobě a s ní spojenou vyšší spotřebou polymerů a také zde v meziročním srovnání působil mírně negativně mechanizmus přenosu cen vstupních materiálů do prodejních cen.  Osobní náklady vzrostly o 9,5 % y/y na 2,7 mil. EUR, což je zapříčiněno vyšším potřebou zaměstnanců v souvislosti s expanzí v Egyptě. Celkové provozní náklady vzrostly o 16,8 % y/y na 46,6 mil. EUR.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (880,57 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář