Pegas Nonwovens: Rozšířená analýza výsledků hospodaření za 4Q 2013 a úprava cílové ceny

25.03.2014 12:38:26

Společnosti se v loňském roce na jedničku vydařil historický krok, a sice spuštění první zahraniční výrobní linky. Pro svou expanzi si přitom Pegas Nonwovens vybral poměrně nestabilní region (Egypt), který skýtá mnoho politických rizik. To se potvrdilo hned při pilotním spuštění výroby, která musela být z důvodu vyhrocené bezpečnostní situace dokonce na takřka dva týdny pozastavena. 

Vzhledem k tomu, že produkce společnosti bývá pravidelně s ročním předstihem předprodána, není hlavním rizikem případného nenaplnění finančních výhledů prodej ale výroba. Právě kvůli slabšímu objemu produkce byly loňské hospodářské výsledky nižší, než se na počátku roku predikovalo.

Plán managementu pro letošní rok počítá s nárůstem objemu produkce o minimálně 10 % y/y, tedy na více než 100 tis. tun a zvýšením EBITDA o 12-22 % y/y do pásma 43 - 47 mil. EUR. Tento výhled pokládáme za realistický, přičemž neměníme náš výhled na celoroční růst produkce o 13 % y/y a EBITDA o 17,6 % y/y. Konečné číslo bude záviset na tom, jak se společnosti podaří držet výrobu na maximálně možné úrovni a vyhnout se tedy případným odstávkám.

Oproti naší předchozí analýze měníme prakticky jen dva významné faktory ovlivňující ocenění akcií Pegas Nonwovens, a sice očekávaný CAPEX na letošní rok a hodnotu čistého dluhu.

Po zapracování těchto úprav zvyšujeme 12M cílovou cenu akcií Pegas Nonwovens  z původních 603 CZK na 626 CZK. Spolu s očekávanou dividendou 1,1 EUR, která bude pravděpodobně oznámena v květnu, nesou akcie Pegas Nonwovens roční výnosový potenciál 8,9 %. Dle  metodiky uvedené v závěru tohoto dokumentu potvrzujeme naše dřívější investiční doporučení na stupni „Držet“.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (632,04 KB). 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář