Pegas Nonwovens: predikce výsledků za 4Q2011

08.03.2012 11:53:48

Za 4Q se kromě obvyklých vlivů cen polymerů projeví „naplno“ již také zařazení nové výrobní linky v Příměticích do výroby, a tedy adekvátní navýšení tržeb a nákladů. Celkově však, nad rámec dříve firmou oznámeného zpomalení trhu koncem roku, nečekáme od výsledků větší změny v nastolených trendech. Ceny polymerů v 4Q vykázaly mírný pokles.

Celkové výnosy za 4. kvartál odhadujeme na 42,13 mil. eur, (+8,3% y/y) meziročně se projeví zejména růst cen polymerů a zařazení výrobní kapacity nové linky, díky tomu očekáváme také růst nákladů, ovšem s celkovým pozitivním vlivem na ukazatel EBITDA, nicméně očekáváme pokles EBITDA marže. Ukazatel EBITDA za 4Q odhadujeme na 9,92 mil. eur (+2,0% y/y), tj. EBITDA marži 23,5%, což znamená meziroční pokles o 1,5 proc. bodu.

Předpokládáme, že společnost naplní svůj cíl stanovený pro letošní rok, tj. růst EBITDA o 2%-7%.  Již během roku společnost uvedla, že očekává výsledek spíše dolní hranici, a očekávané výsledky by měly tento předpoklad potvrdit. Naše odhadovaná hodnota roční EBITDA znamená růst 2,1% na 35,96 mil. eur.

Částka odpisů by již mezikvartálně měla výrazněji narůst, díky zařazení nové výrobní linky do majetku. Odpisy odhadujeme ve výši 2,89 mil. eur, návazně tedy provozní zisk EBIT odhadujeme na 7,03 mil. eur (+23,4% y/y, marže 16,7%).

Tradičně volatilní položka kurzových zisků/zrát podle našich odhadů dosáhne výrazně negativní hodnoty 5,1 mil. eur, úrokové náklady v kontextu se zvýšením zadlužení meziročně narostou a odhadujeme je ve výši 1,05 mil. eur.

Díky jednorázovému navýšení v odložené dani předpokládáme daňový náklad ve výši 0,8 mil. eur a konečný čistý zisk za 4Q ve výši 0,08  mil. eur, tedy výrazný meziroční pokles o cca 98%.

Předpokládáme, že společnost se také vyjádří k výhledu svého hospodaření na letošní rok. Očekáváme, že společnost poskytne výhled zlepšení EBITDA přibližně do 10% růstu, zejména s ohledem na zařazení nové linky. Negativním faktorem pro EBITDA by mohly být náklady spojené s projektem v Egyptě.

Kompletní predikce ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář