Pegas Nonwovens: predikce výsledků za 4Q2010

15.03.2011 18:40:16
  • Mezi poslední firmy, které na pražské burze zveřejní své výsledky za 4Q2010 se zařadí výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens. Na hospodaření firmy má tradičně vliv promítnutí cen polymerů do cen vstupů a výstupů, vzhledem k tomu, že ve sledovaném 4Q nedošlo k výrazným pohybům v cenách polymerů, nečekáme ani hospodaření za poslední kvartál roku v provozních ukazatelích výrazně odlišné od 3. čtvrtletí.
  • Oproti 3Q klesala koncem roku cena polymerů, tudíž mezikvartálně očekáváme mírný pokles výnosů, ty podle našeho odhadu dosáhnou 39,983 mil. eur (+32,4% y/y, -1,2% q/q). Za meziročním růstem cen výnosů stojí samozřejmě růst cen ropy. Průměrná cena ropy Brent v 4Q 2009 byla průměrná cena přibližně $75 za barel, v 4Q 2010 byla průměrná cena cca $87 za barel. Nutno samozřejmě brát v potaz zpoždění v působení pass-through mechanismu. 
  • Podobný vývoj jako na výnosech očekáváme také u provozních nákladů (bez odpisů), kde jsou polymery nejvýznamnější položkou. Mezikvartálně také čekáme mírný pokles, a meziročně již významnější růst, za 4Q odhadujeme celkové provozní náklady ve výši 30,157 mil. eur (+35,9% y/y, -3,6% q/q). Z uvedeného vyplývá, že odhadujeme 4Q EBITDA ve výši 9,826 mil. eur, čímž by měla společnost splnit své hospodářské cíle pro celý rok 2010, a to pokles EBITDA maximálně o 10%. Náš odhad počítá s celoroční hodnotou EBITDA 35,317 mil. eur, tj. pokles o 9,0%. Vidíme, že odhadovaný EBITDA tedy neleží daleko od hraniční hodnoty 10%. 
  • Ostatní položky již nemají na hodnocení výsledků větší vliv, pro pořádek odhadujeme 4Q EBIT na 5,695 mil. eur (+44,9% y/y), tradičně volatilní položku finančních nákladů odhadujeme na -2,643 mil. eur a čistý zisk předpokládáme ve výši 3,352 mil. eur. 
  • Bývá zvykem, že Pegas při FY výsledcích zveřejňuje také výhledy na další rok, my pro rok 2011 odhadujeme růst EBITDA o přibližně 10% v souvislosti s tím, že v 2. polovině roku by měla být uvedena do provozu nová budovaná linka. Poslední vývoj na trhu s ropou (nepokoje v Libyi, zemětřesení v Japonsku) však činí aktuální výhled ceny této komodity (a tedy dopad na ceny polymerů a hospodaření firmy) pro rok 2011 značně nejistý.
Kompletní predikce výsledků ke stažení zde zde.
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář