Pegas Nonwovens: Predikce výsledků za 4Q 2012

13.03.2013 8:27:09

Pegas Nonwovens představí své hospodářské výsledky za poslední kvartál loňského roku ve čtvrtek 14. března, a to pravděpodobně ještě před zahájením obchodování na pražské burze.

Faktor, který nejvíce ovlivňuje hospodaření firmy je stále stejný. Je jím cena polymerů. Vzhledem k tomu, že má firma zajištěn odbyt formou dlouhodobých kontraktů, tak právě vývoj cen polymerů a jejich vliv na provozní marže jsou hlavními zdroji překvapení pramenících z výsledků a čtvrteční výsledky jistě nebudou výjimkou.

Velkou volatilitu cen vstupů si samozřejmě uvědomuje i vedení firmy, a proto také stanovilo letošní cíl hospodaření v poměrně širokém pásmu. Je jím růst na úrovni EBITDA o 5-15 % meziročně. V naší predikci počítáme s tím, že se to firmě podaří, nicméně cíl bude splněn jen velmi nepřesvědčivě, a sice EBITDA +5,1 % y/y. Takto nízkého nárůstu bude dosaženo i přes 12% meziroční nárůst výnosů, což jde na vrub právě silnému nárůstu nákladů na spotřebu materiálu a služeb. Meziročně se tato položka za rok 2012 zvýší o odhadovaných 17,8 % na 143,8 mil. EUR. Celkové provozní náklady se pak dle našich odhadů zvýší o 17,6 % y/y na 152,7 mil. EUR.

Na úrovni EBIT už dojde k meziročnímu poklesu, a to kvůli navýšení odpisů v souvislosti s uvedením nové výrobní linky do užívání v roce 2012. Položka čistý zisk nebývá u Pegas Nonwovens v centru pozornosti, a to kvůli tomu, že bývá vždy silně ovlivněna nerealizovanými kurzovými ztrátami či zisky z titulu přecenění bankovního dluhu a vnitropodnikové půjčky. Vzhledem k oslabení české koruny k euru během 4Q letošního roku očekáváme, že firma vykáže za uplynulé čtvrtletí čistou nerealizovanou kurzovou ztrátu v objemu 2 mil. EUR. Celkové finanční náklady by měly po přičtení úrokových nákladů 1,2 mil. EUR dosáhnout úrovně 3,2 mil. EUR.

Neočekáváme, že by se vedení vyjádřilo k plánu na návrh dividendy z loňského čistého zisku. Předpokládáme, že tak učiní až v následujících měsících, přičemž očekáváme její navýšení oproti dividendě minulé, a to o 5 eurocentů na 1,1 EUR na akcii.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (542,90 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář