Pegas Nonwovens: predikce výsledků za 3Q2012

16.11.2012 12:11:34

V uplynulém kvartále se na hospodaření Pegas Nonwovens podepsalo hned několik pozitivních vlivů. Tím hlavním byl příznivý vývoj cen polymerů, což společnosti dovolilo dosáhnout vyšších EBITDA marží než ve 2Q 2012 (22,5 % vs. 16,9 %), kdy naopak působil mechanismus přenášení cen vstupních komodit silně negativně. 

Mezi základní cíle, které si management v letošním roce stanovil, patří i navýšení produkce o 20 % oproti úrovni z loňského roku. Tohoto cíle se během prvního pololetí letošního roku zatím dařilo dosahovat, objem produkce se zvýšil o 22,5 % na 42,7 tis. tun. Pro udržení tohoto trendu bude zapotřebí, aby se objem výroby udržel nad 22 tis. tun během 3Q i 4Q. To bude dalším pozitivním faktorem působícím na výsledky za 2H.

Úroveň EBIT by měla meziročně vykázat slabší vývoj oproti úrovni EBITDA kvůli nárůstu odpisů vzhledem k zařazení nové výrobní linky do užívání. Velmi volatilní položkou stále zůstávají čisté finanční náklady. Kvůli citelnému posílení české koruny oproti euru během 3Q očekáváme kladný příspěvek nerealizovaných kurzových zisků v objemu zhruba 1,8 mil. EUR. Celkové čisté finanční náklady však budou sníženy o odhadovaných 1,3 mil. EUR vlivem zaúčtovaných nákladových úroků.

Hlavně tedy kvůli příznivému vlivu kurzových změn dosáhne Pegas Nonwovens silného nárůstu EBT i čistého zisku oproti 3Q 2011, kdy naopak došlo k oslabení české koruny oproti euru a tedy ke kurzovým ztrátám.

Jelikož hospodářské výsledky společnosti závisí hlavně na vývoji cen polymerů, a ty jsou velmi volatilní (s poptávkou problém není, produkce bývá předprodána s ročním předstihem), stanovil si management poměrně široké pásmo letošního cíle pro růst ukazatele EBITDA. Plán počítá s navýšením zisku před úroky, zdaněním a odpisy o 5-15 % yoy a podle naší predikce bude tento plán za 9M splněn ze 76 % pro dolní hranici tohoto pásma a z 69 % pro hranici horní.

Očekáváme tedy představení velmi slušných výsledků a také potvrzení celoročních cílů hospodaření. Na následném konferenčním hovoru se management nejspíše zmíní (pokud tak neučiní již ve zprávě k hospodářským výsledkům) o situaci kolem odchodu Kimberly-Clark z evropského trhu s plenami a poskytne detailnější informace ohledně případných dopadů na odbyt Pegas Nonwovens.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (535,49 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář